Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
03 lutego 2017
Misja i co dalej?
Ważnym aspektem, na który pragnę zwrócić uwagę w tym artykule jest wpływ wojskowej misji na relacje rodzinne. W misji uczestniczy nie tylko żołnierz, ale również cała jego rodzina. Służba poza granicami kraju wiąże się z wieloma zmianami.

Pożegnanie. Wiąże się z nim wiele nowych emocji przeżywanych przez każdego członka rodziny. Odczucie lęku, tęsknoty oraz niepokoju związanego z przeżywaniem nowej sytuacji. Dla najbliższych zostających w kraju jest to okres, w którym życie rodzinne musi funkcjonować pomimo tego, że nie są w danym momencie
w komplecie. Dla żołnierza, który na pewien czas opuszcza „gniazdo rodzinne” przychodzi czas skoncentrowania się na wykonaniu zadania przed nim postawionego. W tak zwanej misji bojowej, gdzie zagrożone jest jego życie, przeżywa często stres mając również świadomość ciążącej na nim olbrzymiej odpowiedzialności. Rodzina, jako całość przeżywa nowy etap życia, który bez wątpienia wpływa na ich więzi oraz wzajemne relacje. Kobieta, która stereotypowo dba o ognisko domowe musi zadbać o wychowanie dzieci oraz przejąć wszystkie obowiązki męża. Na pewien czas wchodzi w dwie role – rolę matki oraz ojca. Sytuacja wygląda podobnie, gdy na misję wyjeżdża kobieta. Wtedy to mąż przejmuje obowiązki żony.

Powrót. Sytuacje, które mają miejsce podczas rozłąki znajdują swoje przełożenia na życie rodzinne po powrocie żołnierza. Żołnierz – mąż, żona, ojciec, matka, syn, córka – jeden człowiek, musi odnaleźć się ponownie w strukturze rodziny oraz w roli, którą zajmował przed wyjazdem. Po początkowej euforii, odczuciu szczęścia, przychodzi codzienność. Żołnierz oraz jego rodzina muszą ponownie scalić więzi rodzinne.
W zależności od jego przeżyć oraz doświadczenia proces ten może przebiegać w różny sposób. Na pewno ważne jest, aby wracający potrafił i mógł opowiedzieć rodzinie o tym, czego doświadczył. Bez wątpienia kluczowa w scalaniu więzi jest chęć stron żołnierza oraz rodziny – do osiągnięcia relacji oraz reguł, które obowiązywały przed wyjazdem. Edukacja jest jednym z czynników normalizacji życia rodzinnego. Pomocnym często okazuje się współpraca z psychologiem, który pomaga żołnierzowi uporać się z własnymi przeżyciami jednocześnie wspierając jego rodzinę.

Dzień powszedni. Ponowne umocnienie więzi rodzinnych wymaga czasu. Każdy członek rodziny musi uświadomić sobie swoje obecne położenie oraz zmiany, jakie
w nim zaszły podczas rozłąki. Powrót do systemu rodzinnego, który został naruszony, wymaga zarówno czasu, jak i wzajemnej troski i wyrozumiałości. Rodzina po powrocie żołnierza z misji musi określić cel, który chce osiągnąć. Niezależnie od tego czy jest on dalekosiężny, czy też krótkodystansowy, rodzina powinna skupić się na tym, w jaki sposób chce ten cel osiągnąć. Warto również pamiętać o tym, że
w chwilach trudnych można zwrócić się do różnych organizacji, w tym i wojskowych, które przygotowane są do udzielania wsparcia.

Źródła: tekst pochodzi z czasopisma „Wiara i Mundur” Marzec-Kwiecień 2015, nr 2. Autor: Anna Siemion-Mazurkiewicz

generuj pdf
go-up
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP