Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
06 lipca 2017
Pomocna dłoń
Wyobraźmy sobie uczestnika misji np. w PKW Afganistan.Żołnierza, którego można opisać jako zadbanego młodego człowieka,  pełnego energii, otwartego na nowe doświadczenia, szybko nawiązujący kontakty społeczne, zawsze chętnego do pomocy swojej rodzenie i znajomym. Po zakończonej misji, po powrocie do Polski, podczas adaptacji do warunków panujących w kraju ten sam żołnierz zaczyna przejawiać obniżenie nastroju, problemy ze snem, odczuwa niepokój, napięcie. Zaczyna zaniedbywać swój wygląd, higienę. Z kontaktowej towarzyskiej osoby, którą był przed wyjazdem staje się powoli zamkniętym w sobie, oddalającym się od rodziny i znajomych człowiekiem. Takie zachowania mogą być objawem, że żołnierz boryka się z jakimś problemem. Pojawia się pytanie, gdzie taka osoba, żołnierz, uczestnik misji może zgłosić się po pomoc?
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa określa, że jeżeli psychiczne problemy zdrowotne żołnierza są związane
z działaniami poza granicami państwa, weteran, weteran poszkodowany oraz najbliższy członek rodziny weterana lub weterana poszkodowanego mogą bez skierowania i poza kolejnością skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej udzielanej przez psychologów w jednostkach wojskowych, wojskowych pracowniach psychologicznych oraz konsultacji udzielanej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. System opieki psychologicznej w wojsku można podzielić na dwa podstawowe piony: Pierwszy, który tworzą psycholodzy zatrudnieni w jednostkach wojskowych i w pracowniach psychologicznych, zajmujący się wstępną diagnozą, poradnictwem, wsparciem, interwencjami kryzysowymi po pierwszych traumatycznych zdarzeniach. Drugi pion to oddziały w szpitalach, poradnie zdrowia psychicznego, specjaliści
w przychodniach specjalistycznych oraz cztery wojskowe szpitale uzdrowiskowo-rehabilitacyjne, w których odbywają się między innymi turnusy profilaktyczno lecznicze dla żołnierzy powracających z misji poza granicami kraju.

Należy jednak pamiętać, że takowa pomoc udzielana jest w przypadku uczestników misji po okazaniu legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego natomiast
w przypadku najbliższego członka rodziny po okazaniu pisemnego oświadczenia weterana lub weterana poszkodowanego o tym, że dana osoba spełnia warunki bycia najbliższym członkiem rodziny oraz zawierającego numer legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego.

Żołnierz, weteran, weteran poszkodowany poszukując pomocy w pierwszej kolejności może zgłosić się do swojego psychologa w jednostce wojskowej bądź do psychologa pracującego w wojskowej pracowni psychologicznej. Jakiej formy pomocy psychologicznej może oczekiwać ? przede wszystkim psycholog po wysłuchaniu z czym przyszedł do niego żołnierz, zdiagnozuje jego aktualny stan psychiczny, może zaproponować mu terapię krótkoterminową bądź jeżeli stan żołnierza jest na tyle poważny, że wymaga on leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej- psycholog wskaże żołnierzowi właściwe miejsce do podjęcia takiego leczenia.

Czasami zdarza się, że z różnych powodów żołnierz nie chce korzystać z pomocy psychologa związanego z wojskiem. Poszukując dla siebie odpowiedniej pomocy warto pamiętać o tym, aby przed skorzystaniem z pomocy psychologa, zapytać go
o to, czy ma kwalifikacje do prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej, potwierdzone odpowiednim dokumentem, wydanym przez merytoryczną instytucję do tego uprawnioną.


Autor: Anna Siemion-Mazurkiewicz, artykuł opublikowany w Magazynie Duszpasterstwa Wojskowego –Wiara i Mundur

generuj pdf
go-up
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP