Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
03 czerwca 2020
WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W INOWROCŁAWIU Z OFERTĄ DLA WETERANÓW
WSP przygotowała specjalną ofertę dla Weteranów i Weteranów poszkodowanych.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Stanisława Kiełbasiewicza 7 reprezentowana przez Rektora dr. Wiesława Juchacza, prof. WSP

Kierując się wielkim szacunkiem do Weteranów służących poza granicami Polski, mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Weteranów i Weteranów Poszkodowanych do dalszej aktywności zawodowej w środowisku cywilnym, z uwzględnieniem potrzeb oraz wymogów lokalnego rynku pracy, ustala się co następuje:

Uczelnia oświadcza, że wysokość zniżek w opłatach czesnego dla następujących produktów wynosi:
•    Studia I stopnia 15 % od wartości katalogowej na I rok nauki;
•    Studia podyplomowe 10 % od wartości katalogowej w całym okresie nauki;
•    Kurs przygotowawczy z metodyki pisania prac doktorskich — zniżka ustalana indywidualnie;
•    Szkolenia językowe — zniżka ustalana indywidualnie;
•    Pozostałe szkolenia:
a)    szkolenia otwarte — zniżka ustalana indywidualnie;
b)    szkolenia zamknięte — zniżka ustalana indywidualnie.

2.    Zniżki nie łączą się z bieżącymi promocjami oraz ze zniżkami dla absolwentów Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości.
3.    Zniżki nie dotyczą studiów dofinansowanych ze środków unijnych.
4.    Warunkiem skorzystania ze zniżek jest uruchomienie wybranego kierunku studiów/ szkolenia.
5.    Weryfikacja beneficjentów następować będzie w Dziale rekrutacji WSP na podstawie legitymacji Weterana lub Weterana Poszkodowanego. (Dział rekrutacji: 500 226 737 ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7, 88-100 Inowrocław, dziekanat@wsp-inow.p1)

Osobą odpowiedzialną za kontakty z Weteranami, Weteranami Poszkodowanymi oraz Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest Prodziekan mgr Tadeusz Nawrocki, email: t.nawrocki@wsp-inow.pl

generuj pdf
go-up
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP