Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
27 lipca 2018
Poszukujemy osoby na stanowisko: radca prawny w Centrum Weterana
Opis stanowiska: udzielanie porad prawnych i konsultacji, opiniowanie pod względem prawnym projektów umów, porozumień, udział w postępowaniach przed sądami oraz innymi organami orzekającymi, sporządzanie opinii prawnych.

Wymagania:

- uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego,
- znajomość następujących obszarów prawa:

prawo administracyjne, pragmatyka wojskowa, regulacje dotyczące weteranów działań poza granicami państwa, prawo medyczne, prawo pracy, prawo cywilne, zagadnienia ochrony danych osobowych

- obsługa MS Office (WORD, EXCEL),
- znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Rodzaj zatrudnienia:
umowa o pracę (przewidujemy okres próbny)

Oferty prosimy składać do dnia 31.08.2018 r.

- drogą mailową na adres: centrumweterana(at)ron.mil.pl
w tytule maila prosimy o wpisanie: rekrutacja – radca prawny
lub
- osobiście w kancelarii Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, Puławska 6A, Warszawa
 


 Aplikując do pracy w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Klauzula informacyjna:

 1.     Administratorem danych osobowych jest Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 6a, 00-909 Warszawa. W imieniu Centrum działa Dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.
 2.     Z  inspektorem ochrony danych można kontaktować się pod numerem telefonu 261 842 075 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
 3.     Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, w zakresie, w jakim zgoda jest podstawą przetwarzania.
 4.     Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5.     Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu oraz dla celów ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 6.     Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy kodeksu pracy oraz dobrowolna zgoda – jeśli przekazuje nam Pani/Pan dane osobowe co celów rekrutacji w zakresie szerszym niż przewidziany w kodeksie pracy.
 7.     Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do celów wskazanych wyżej, nie dłużej niż przez trzy lata.
 8.     Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa.
 9.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10.     Informujemy, że w ramach przetwarzania danych,  o których mowa wyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

generuj pdf
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

  
 • BIP