Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
29 stycznia 2019
LEKCJA HISTORII W WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZEJW dniu 29 stycznia 2019 r. przedstawiciele Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa przeprowadzili prelekcję w Wojskowej Akademii Technicznej. Tematem prelekcji była historia Orderu Krzyża Wojskowego oraz Krzyża Wojskowego.
Prelekcji wysłuchali oficerowie przebywający na kursie w WAT. W czasie prelekcji mieli możliwość spotkać się w kawalerem Orderu Krzyża Wojskowego st. kpr. Emilem URANEM oraz kawalerami Krzyża Wojskowego por. Pawłem WÓJCIKIEM i sierż. Januszem RACZYM.
Order Krzyża Wojskowego ustanowiony został w 2006 r. jest nagrodą za wybitne czyny bojowe połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa w czasie pokoju. Dzieli się na trzy klasy.
Krzyż Wojskowy, który ustanowiony został w 2007 r., nadaje się żołnierzom, a także policjantom, funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Straży Pożarnej za czyny męstwa i odwagi dokonane w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju.
Krzyż Wojskowy może być nadany osobie cywilnej. Krzyż Wojskowy może być nadany tej samej osobie czterokrotnie. Krzyż Wojskowy może być nadany także formacji walczącej.

Dziękujemy ppłk w st. spocz. dr Jerzemu NIEPSUJOWI za zaproszenie i organizację spotkania.

Dołączona galeria zdjęć: LEKCJA HISTORII W WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZEJ
generuj pdf
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP