Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
29 marca 2019
KAPELANI WOJSKA POLSKIEGO W SŁUŻBIE POKOJU, BEZPIECZEŃSTWA I WOLNOŚCI NARODÓW
28 marca 2019 r. w Klubie Garnizonu Warszawy odbyła się konferencja naukowa pod patronatem Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka pn. „Kapelani Wojska Polskiego W Służbie Pokoju i Wolności Narodów”.


Konferencja została zorganizowana przez Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, Ordynariat Polowy, przy współpracy naukowej Wojskowej Akademii Technicznej. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali przewodniczący konferencji ks. płk SG dr Zbigniew Kępa, Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. dr Józef Guzdek oraz Dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa płk Leszek Stępień. Spotkanie było okazją do wyróżnienia osób zasłużonych w rozpowszechnianiu idei posługi duszpasterskiej w zagranicznych misjach wojskowych. Ponadto z rąk Biskupa Polowego Wojska Polskiego Medale „W Służbie Bogu i Ojczyźnie” otrzymali Dyrektor Centrum Weterana płk Leszek Stępień, Kierownik Zespołu Edukacji i Tradycji CWPDP  Andrzej Korus, chor. rez. Mariusz Sybilski, płk w st. spocz. dr Jerzy Niepsuj. Również Dyrektor CWPGP uhonorował księży kapelanów, którzy uczestniczą w działaniach edukacyjnych Centrum weterana: ks. płk. Piotra Kowalczyka, ks ppłk Władysława Jasicę, ks. ppłk Tomasza Paronia oraz ks. mjr Ireneusza Birusia. Przekazał także na ręce Biskupa Polowego WP podziękowanie za posługę duszpasterska sprawowana przez kapelanów w misjach zagranicznych.
Konferencja przyczyniła się także do upamiętnienia i uczczenia jubileuszu 100-lecia powołania Biskupstwa Polowego poprzez ukazanie jego roli w kształtowaniu ducha Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej oraz realizowaniu jedności moralnej narodu i armii. Kilkanaście wystąpień prelegentów oraz świadectwa kapelanów polowych z misji w takich krajach jak: Syria, Liban, Kambodża, Irak, Afganistan, Kosowo, przybliżyło uczestnikom konferencji specyfikę służby kapelańskiej poza granicami państwa.


Uczestnikami byli weterani, weterani poszkodowani, rodziny żołnierzy poległych w misjach zagranicznych oraz weterani zrzeszeniu w organizacjach pozarządowych. Przybyli także przedstawiciele fundacji działających na rzecz weteranów.
Konferencji towarzyszyła premiera wydawnictwa Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa „Kapelani Wojska Polskiego w Służbie Pokoju, Bezpieczeństwa i Wolności Narodów” oraz wystawy „Kapelani w Misji” autorstwa chor. rez. Mariusza Sybilskiego.
Patronat medialny nad konferencją objęły; Wojskowy Instytut Wydawniczy, Polska Zbrojna, Polska Zbrojna Historia oraz Radio Plus.

generuj pdf
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP