Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
05 kwietnia 2019
INVICTUS GAMES HAGA 2020 - REKRUTACJA
Uprzejmie informujemy, że Polska Reprezentacja Sportowa weźmie udział w kolejnej edycji przedsięwzięcia sportowego pod nazwą "Invictus Games", adresowanego do weteranów poszkodowanych, żołnierzy i byłych żołnierzy, których schorzenia wynikają z wykonywania obowiązków służbowych. Jest to przedsięwzięcie międzynarodowe, cykliczne – tym razem odbywające się w Hadze - Holandia, w okresie pomiędzy 9 a 16 maja 2020 roku.


 

 

 

  Pomysłodawcą tej inicjatywy, jest członek brytyjskiej rodziny królewskiej, książę Harry, który powołał w tym celu specjalną fundację pełniącą rolę organizatora.

  Jest to impreza sportowa dla rannych i chorych żołnierzy, będących w służbie oraz dla tych, którzy rozstali się z mundurem, a jak podkreślają organizatorzy głównym przesłaniem IG nie jest zdobywanie medali, tylko traktowanie sportu jako formy rehabilitacji i tym samym pomoc weteranom i żołnierzom w ich powrocie do zdrowia, zarówno fizycznego jak i psychicznego.

  
Należy nadmienić, że ważnym ogniwem przedsięwzięcia IG są przedstawiciele rodzin i przyjaciele, którzy towarzyszą zawodnikom podczas zawodów i są oni integralną częścią zawodów. Organizatorzy podkreślają, że traktują to przedsięwzięcie jako odpowiedni czas i miejsce na podziękowanie osobom, które na co dzień przebywają z weteranami poszkodowanymi i opiekują się nimi. Rodzina i przyjaciele towarzyszą zawodnikom przez cały czas trwania zawodów począwszy od uroczystego rozpoczęcia, aż do oficjalnego zakończenia zawodów.

  Konkurencje sportowe w jakich mogą startować zawodnicy ulegają modyfikacji, w zależności od kraju, w którym odbywają się zawody. W roku 2020 zaproponowane zostały następujące konkurencje: lekkoatletyka, łucznictwo, kolarstwo szosowe, wioślarstwo halowe, wyciskanie sztangi leżąc, siatkówka na siedząco, koszykówka na wózkach, pływanie, rugby na wózkach.

  Biorąc powyższe pod uwagę, serdecznie zachęcamy weteranów poszkodowanych oraz żołnierzy do zgłaszania swojego uczestnictwa w zaprezentowanym przedsięwzięciu. W tym celu, Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa przygotowało Formularz Zgłoszeniowy do pobrania i wypełnienia według wzoru. Wypełnione druki proszę przesyłać bezpośrednio pocztą (listem poleconym) do Centrum Weterana na adres:

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
00-909 Warszawa
ul. Puławska 6A
„Rekrutacja INVICTUS GAMES HAGA 2020”

kopie należy wysłać elektronicznie na adres e-mail: weterani@ron.mil.pl

Zgłoszenia do udziału w Invictus Games Haga 2020 będą przyjmowane do dnia 05 maja 2019 roku. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

  Dodatkowo informujemy, że przygotowania do IG 2020 można obserwować na stronach internetowych: www.invictusgames2020.nl lub www.invictusgamesfoundation.org/games/the-hague-2020 oraz na oficjalnym profilu FB polskiej Reprezentacji Weteranów: https://www.facebook.com/TeamInvictusPoland/ 

Więcej dodatkowych informacji można uzyskać u Kierownika Zespołu Wsparcia Weteranów pod adresem e-mail: m.pogonowski@ron.mil.pl

 

>>>FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY<<<

>>>PRZYKŁADOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY<<< 

generuj pdf
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP