Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
12 lipca 2019
CYBERBEZPIECZEŃSTWO w SIECI!
CENTRUM WETERANA I FIRMA IBM WSPÓLNIE DLA WETERANÓW


Z wielką przyjemnością informujemy, że w wyniku podjętych działań  przez Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa uzgodniono z Firmą IBM, wspólną realizację II edycji projektu - programu szkoleniowego w zakresie Cybersecurity, dla weteranów i weteranów poszkodowanych na rok 2019.
Jest to projekt, który Firma IBM realizuje od wielu lat, w różnych krajach na świecie. W Polsce, jest to kolejna, druga tura projektu, który wspólnie realizujemy, a który został przyjęty z bardzo dużym zainteresowaniem. Szkolenie spotkało się z dużym uznaniem wśród wszystkich weteranów, którzy podkreślali profesjonalizm wykładowców prowadzących zajęcia oraz miłą i twórczą atmosferę szkolenia.

 Udział w programie umożliwi weteranom rozwój osobisty, zdobycie wiedzy praktycznej z zakresu funkcjonowania w środowisku informacyjnym oraz zwiększenie kompetencji w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego, przy realizacji zadań w życiu służbowym i poza służbowym.

Wszyscy uczestnicy na zakończenie prestiżowego szkolenia otrzymają certyfikat Firmy IBM. Zajęcia są bezpłatne, natomiast zaznaczamy, że Firma IBM nie pokrywa kosztów dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania uczestników szkolenia.

    Od uczestników kursu wymagana jest: dobra znajomość obsługi komputera, podstawowa znajomość systemów operacyjnych oraz znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym (zajęcia w j. polskim, materiały w j. angielskim).
Realizacja drugiej edycji przedsięwzięcia planowana jest w miejscowości Wrocław na przełomie miesiąca październik/listopad 2019 r., w wymiarze czasowym do dwóch tygodni, kurs planowany jest dla około 20 weteranów (szczegóły w ustaleniu).

    Obecną informację zamieszczamy z zamiarem, aby osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu miały na uwadze, nie planowanie przedsięwzięć we wskazanym terminie szkolenia. Natomiast, po ostatecznym ustaleniu szczegółów organizacyjnych Centrum Weterana poinformuje Was o tym fakcie.  Weterani którzy są już zdecydowani wziąć udział w tym prestiżowym szkoleniu prosimy do dnia 10 września wysłać na mail centrumweterana(et)ron.mil.pl swoją kandydaturę wraz z uzasadnieniem i kopię legitymacji weterana. Po wstępnym zakwalifikowaniu weterana do udziału w kursie, uczestnik będzie zobowiązany podpisać stosowane porozumienie w tej sprawie z centrum Weterana dotyczące zobowiązania do udziału w całości kursu.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych. Z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa można zapoznać się pod linkiem:

https://cwdpgp.wp.mil.pl/pl/pages/informacje-dotyczace-danych-osobowych-2018-06-04-s/

generuj pdf
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP