Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
02 października 2019
OFERTA PRACY: PSYCHOLOG-KONSULTANT DOWÓDCY DS. PROFILAKTYKI PSYCHOLOGICZNEJ
Poszukujemy kandydata do pracy na stanowisko: PSYCHOLOG-KONSULTANT DOWÓDCY DS. PROFILAKTYKI PSYCHOLOGICZNEJ

miejsce pracy: Warszawa

 

 

 

 

 

PODSTAWOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- prowadzenie psychologicznego punku konsultacyjnego
- udzielanie porad i indywidualnej pomocy psychologicznej weteranom, weteranom poszkodowanym i ich rodzinom oraz rodzinom żołnierzy poległych
- opracowywanie materiałów w zakresie pomocy psychologicznej
- współorganizacja i uczestnictwo w prowadzeniu zajęć szkoleniowych
i warsztatowych z zakresu pomocy psychologicznej

WYMAGANIA I DOKUMENTY:
- CV
- kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia: dyplom potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra psychologii
- obsługa MS Office (WORD, EXCEL),
- posiadanie doświadczenia w obszarze związanym z wymaganym wykształceniem oraz znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.


Rodzaj zatrudnienia:
- umowa o pracę (okres próbny)


Oferty prosimy składać do dnia 27.10.2019 r.
- drogą mailową na adres: centrumweterana(at)ron.mil.pl
w tytule maila prosimy o wpisanie: rekrutacja – psycholog
lub
- osobiście w kancelarii Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, Puławska 6A, Warszawa


Aplikując do pracy w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.


Dyrektor Centrum Weterana zastrzega sobie prawo anulowania ogłoszenia na każdym etapie rekrutacji.

 Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 6a, 00-909 Warszawa. W imieniu Centrum działa Dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.
Z  inspektorem ochrony danych można kontaktować się pod numerem telefonu 261 842 075 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
 Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, w zakresie, w jakim zgoda jest podstawą przetwarzania.
 Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu oraz dla celów ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.
Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy kodeksu pracy oraz dobrowolna zgoda – jeśli przekazuje nam Pani/Pan dane osobowe co celów rekrutacji w zakresie szerszym niż przewidziany w kodeksie pracy.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do celów wskazanych wyżej, nie dłużej niż przez trzy lata.
 Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Informujemy, że w ramach przetwarzania danych,  o których mowa wyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP