Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
09 października 2019
MODLITWA ZA WETERANÓW i WETERANÓW POSZKODOWANYCH
W dniu 9 października 2019 r. w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej (Warszawa Ursus) odbyła się po raz czwarty uroczysta msza św. w intencji weteranów, weteranów poszkodowanych oraz ich rodzin.

W celebracji mszy uczestniczył ks. ppłk Ireneusz BIRUŚ weteran wielu misji. Licznie zgromadzeni parafianie serdecznie przyjęli weteranów żołnierzy i policjantów w służbie i poza służbą.
Reprezentowani byli weterani ze Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych, Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami RP (weterani misji Policji), Stowarzyszenia Weteranów PKW w Misji UNTAC w Kambodży. Uczestniczyli także przedstawiciele Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Legii Cudzoziemskiej.
Poprzez łącza internetowe połączono się z kaplicą w PKW Afganistan gdzie przekazano pozdrowienia dla żołnierzy pełniących służbę w Afganistanie. Podziękowania i życzenia z Afganistanu przekazał kapelan PKW ks. kpt. Sebastian SEMRAU oraz zgromadzeni w kaplicy żołnierze.
Mjr Jarosław KĄSOWSKI został udekorowany Krzyżem Pamiątkowym 100- lecia ustanowienia Biskupstwa Wojskowego. Wartę honorową przy sztandarach stowarzyszeń zaciągnęli Strzelcy Rzeczpospolitej.
Uroczystość poprzedziły wystawy plenerowe czynne na terenie Sanktuarium od 7 października br. oraz kazania wygłoszone w czasie kilku mszy św. przez weterana, ks. ppłk Władysława JASICĘ.
Proboszcz Sanktuarium ks. kan. Wojciech TOMASZCZYSZYN zaprosił wszystkich weteranów po zakończeniu mszy na pyszną grochówkę wojskową a panie z Rady Parafialnej na wspaniałe ciasta

generuj pdf
go-up
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP