Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
27 stycznia 2020
SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Zapoznanie się z profilami działalności, podsumowanie ostatnich 12 miesięcy oraz plany na 2020 rok były głównymi tematami spotkania z organizacjami pozarządowymi, które odbyło się 27 stycznia br. w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa (CWDPGP).

Na zaproszenie odpowiedziało kilkanaście stowarzyszeń i fundacji, które na co dzień statutowo zajmują się wsparciem i pomocą dla środowiska weteranów oraz rodzin żołnierzy poległych na misjach poza granicami państwa. Było to pierwsze spotkanie nowego dyrektora CWDPGP płk. Szczepana Głuszczaka, który w styczniu br. objął obowiązki na tym stanowisku.
„Bardzo zależało mi aby się z Państwem spotkać. Bardzo doceniam waszą działalność na rzecz weteranów i jestem wdzięczny za pomoc jaką niesiecie. Mam nadzieję, że to spotkanie pozwoli nam się lepiej poznać i wpłynie na jeszcze większe wykorzystanie waszego potencjału.”- podkreślił płk Głuszczak. „Zachęcam abyście swoim działaniem inspirowali kolegów i koleżanki do podejmowania nowych wyzwań, a być może dzięki lepszej znajomości uda wam się zjednoczyć siły do realizacji większych projektów.”- dodał.
W organizacjach bardzo często działają sami weterani dlatego bardzo dobrze czują potrzeby środowiska i potrafią trafniej dobierać formy pomocy i wsparcia. Bardzo często są to warsztaty terapeutyczne, integracja poprzez aktywność fizyczną i sport, aukcje charytatywne na rzecz weteranów czy kampanie informacyjne.
Na zakończenie uczestnicy zgodzili się, że takie spotkania są potrzebne i powinny obywać się częściej.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP