Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
02 marca 2020
ŚP. POR. DANIEL RÓŻYŃSKI PATRONEM DELEGATURY DEPARTAMENTU KONTROLI W BYDGOSZCZY
Po raz pierwszy w historii SZ RP jednostka wojskowa otrzyma imię żołnierza poległego w trakcie pełnienia zadań poza granicami państwa.

Patronem bydgoskiej Delegatury został śp. por. Daniel Różyński. Poległ on 12 września 2004 r. w czasie pełnienia zadań podczas misji w Iraku. Z inicjatywy podwładnych pułkownika Tomasz Łańcuckiego, szefa Delegatury Departamentu Kontroli w Bydgoszczy, w związku z obchodami 30-lecia działalności jednostki patronem został wybrany por. Różyński. Wpadłem na ten pomysł podczas wizyty w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie, gdy zwiedzałem salę tradycji i zapaliłem znicz pod Ścianą Pamięci, na której są tabliczki z nazwiskami żołnierzy poległych poza Polską – opowiada ppłk Zbigniew Zając. Przyznaje, że nie znał osobiście por. Różyńskiego, ale wszyscy mówili o nim z wielką sympatią i ciepło go wspominali. – Podczas posiedzenia komisji heraldycznej w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego MON nasz wybór uzasadnialiśmy m.in. tym, że porucznik jest wzorem do naśladowania – mówi płk Łańcucki. Dodatkowo był on spadochroniarzem, a Bydgoszcz jest historycznym matecznikiem polskich spadochroniarzy. W 1939 roku powstał tam pierwszy i jedyny w Polsce Wojskowy Ośrodek Spadochronowy, który kształcił kandydatów do jednostek spadochronowych.
O wyborze patrona zadecydowały też inne przymioty i niesamowity charakter poległego. Por. Daniel Różyński był znakomicie zapowiadającym się oficerem. W 2003 r. ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu, jako prymus ze średnią ocen 4,99. W podziękowaniu za jego wyniki w nauce i dotychczasową służbę ówczesny prezydent RP Aleksander Kwaśniewski podarował mu szablę ze specjalną dedykacją, a komendant szkoły złoty sygnet. – Daniel był bardzo ambitnym podchorążym, który konsekwentnie realizował swoje cele. Świetnie radził sobie w sporcie. Był prymusem na naszym roku, a codzienną służbą udowadniał, że w pełni zasługuje na ten tytuł – wspomina płk Szczepan Głuszczak, dyrektor Centrum Weterana, który studiował z nim w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych. Dodatkowo, już po pierwszym roku na WSO, porucznik rozpoczął równoległe studia na wrocławskiej Akademii Ekonomicznej. Wybrał stosunki międzynarodowe, specjalność – integracja europejska. Na studiach został mężem zaufania swojego rocznika. Mimo ciężkiej pracy znajdował czas, by brać udział w maratonach, doskonalić jeżdżenie na nartach i umiejętności wspinaczkowe. Te ostatnie do tego stopnia, że Różyński zdobył uprawnienia instruktora wspinaczki. W 2002 roku – razem z kolegami z roku – z powodzeniem wziął udział w zawodach patroli rozpoznawczych „Cambrian Patrol 2002” w Wielkiej Brytanii.
Po promocji ppor. Daniel Różyński rozpoczął służbę w 16 Batalionie Powietrznodesantowym na stanowisku dowódcy plutonu. Do Iraku wyjechał w 13 lipca 2004 r. jako dowódca plutonu szturmowego 1 Brygady Grupy Bojowej, wchodzącej w skład Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. Był to jego świadomy wybór, ponieważ zrezygnował z możliwości uczestniczenia w tym samym czasie kursie jeżyka angielskiego za granicą.
Poległ 12 września 2004 roku w Iraku, w czasie ataku na polski konwój. Postanowieniem Prezydenta RP pośmiertnie odznaczony został Krzyżem Zasługi za Dzielność. Decyzją ministra obrony narodowej Jerzego Szmajdzińskiego pośmiertnie został awansowany na stopień porucznika i wyróżniony wpisaniem zasług do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego”. Daniel Różyński został pochowany 16 września 2004 roku na cmentarzu parafialnym w Brodnicy. W uroczystościach pogrzebowych – obok rodziny, przyjaciół i znajomych – udział wzięli udział najważniejszy politycy i dowódcy SZ RP.
„Róża”, bo tak mówili o śp. por. Różyńskim koledzy z wojska, pozostał nie tylko w pamięci rodziny i najbliższych. Daniel Różyński ma swoją ulicę w Brodnicy, jego imię nosi także 51 Wodna Drużyna Harcerska, której w młodości należał. Jego imieniem nazwana została także sala wykładowa w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, a w Krakowie, gdzie znajduje się jednostka wojskowa, w której służył, główna aleja w koszarach 16 Batalionu Powietrznodesantowego. Na grobie por. Różyńskiego na cmentarzu w Brodnicy zawsze leżą świeże kwiaty i płoną znicze. Na cmentarz przychodzą nie tylko rodzice, ale także koledzy z 4 Brodnickiego Pułku Chemicznego, którzy opiekują się mogiłą kolegi. Do grona inicjatyw mających na celu upamiętnienie sp. por. Różyńskiego w czerwcu tego roku dołączy oficjalnie Delegatura Departamentu Kontroli, która będzie obchodzić 30-lecie działalności. – Chcemy wówczas odsłonić pamiątkową tablicę poświęconą naszemu patronowi – mówi płk Łańcucki. – Może nasza inicjatywa zainspiruje inne jednostki, aby w podobny sposób uhonorowały żołnierzy poległych na misjach, którzy wykonali zadanie – dodaje ppłk Zając.

Zdjęcia

generuj pdf
go-up
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP