Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
12 marca 2020
21. ROCZNICA PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO NATO
12 marca obchodzimy kolejną rocznicę wstąpienia Polski do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

NATO od ponad 70 lat jest filarem bezpieczeństwa Europy i Ameryki Północnej. Od marca 1999 r. w gronie państw należących do NATO znajduje się także Polska. Nasza droga do Sojuszu była długa i poprzedzona wieloma zabiegami dyplomatycznymi i niezbędnymi reformami wojskowymi zapoczątkowanymi w 1990 roku nawiązaniem oficjalnych stosunków dyplomatycznych z NATO. Dziś Polska włącza się nie tylko w bieżącą działalność NATO, ale także aktywnie uczestnicy w jej reformowaniu w celu dostosowania się do aktualnych wyzwań i zagrożeń. W ostatnim okresie szczególnego znaczenia na agendzie NATO nabierają kwestie obrony przed zagrożeniami hybrydowymi, bezpieczeństwo cybernetyczne, czy też bezpieczeństwo energetyczne.
W tym dniu warto też przypomnieć o wkładzie Siły Zbrojne RP w misje i operacje zagraniczne Sojuszu. Już w połowie lat 90-tych XX wieku pierwsi polscy żołnierze bali udział w misjach NATO na Bałkanach, nie będąc jeszcze członkiem tej organizacji. Od 1999 roku Polska angażuje się działania sojusznicze poza obszarem traktatowym, mające na celu zapobieganie, reagowanie kryzysowe i odbudowę pokonfliktową. Od przystąpienia do NATO wzięliśmy udział w 17 operacjach sojuszniczych, a polskie kontyngenty w przełomowych dla stabilności regionalnej misjach KFOR i ISAF należały do najliczniejszych w historii SZ RP. Jesteśmy aktywni tam, gdzie wymaga tego bezpieczeństwo sojusznicze – na południu, w Afganistanie i Iraku, czy na wschodzie, regularnie patrolując przestrzeń powietrzną Krajów Bałtyckich w ramach misji Air Policing i uczestnicząc w ramach eFP w składzie grupy bojowej na Łotwie.
W tym dniu dziękujemy kilkudziesięciu tysiącom polskich żołnierzy i pracowników wojska, którzy swoją codzienna służbą i zaangażowaniem, udowadniają, że przystąpienie naszego kraju do NATO miało istotne znaczenie nie tylko dla Polski, ale także dla całego Sojuszu.

Zdjęcia

generuj pdf
go-up
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP