Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
06 lipca 2017
Gdy po misji świat staje się inny
W dzisiejszym artykule spróbuję zastanowić się, z jakimi trudnościami może zmierzyć się weteran po powrocie do kraju.

Przede wszystkim należy uzmysłowić sobie, że każdy uczestnik misji przechodzi proces ponownej aklimatyzacji, który w zależności od osobistych doświadczeń może przebiegać w różnoraki sposób.

Tajemnica służbowa. Podczas służby żołnierze są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkich wiadomości, z którymi zapoznali się bezpośrednio lub w związku z odbywaniem czynnej służby wojskowej, jeżeli wiadomości te stanowią informacje niejawne. Czasami wydarzenia potencjalnie traumatyczne, które przeżył uczestnik misji są w jego odczuciu objęte tajemnicą służbową, w związku z czym trudno jest o nich opowiadać i je przepracować, nie tylko przy wsparciu psychologa, ale nawet w rozmowach z najbliższymi.

Braterska więź. Żołnierz powracający z misji może odczuwać trudności w odnalezieniu się na nowo wśród otaczającej go rodziny oraz znajomych spoza środowiska wojskowego. Często błąd w komunikacji wynika z naszego mylnego przeświadczenia, że wiemy i rozumiemy, co weteran przeżył i czego doświadczył, jednocześnie nieświadomie bagatelizujemy jego traumatyczne przeżycia.

Codzienność. Specyfika wykonywanych działań podczas misji może wpłynąć na życie codzienne żołnierza po jego powrocie do kraju. Czasami obowiązki domowe mogą weteranowi wydawać się monotonne i pozbawione głębszego sensu. W trakcie pełnienia służby żołnierz działa według sztywno postawionych zadań. W domu musi sam dokonywać wyborów oraz podejmować działania według własnego uznania, co w zestawieniu z zadaniami wykonywanymi na misji może wydawać się mu trudne.

Kontrola. Żołnierze są uczeni kontrolowania swoich emocji. Koncentrują się na wykonywaniu działań wymaganych podczas służby. Często pozostają w gotowości do szybkiej reakcji na zagrażający bodziec. Po powrocie do kraju niektórzy uczestnicy misji mogą potrzebować więcej czasu, aby ponownie zaaklimatyzować się w nowej, bezpieczniejszej rzeczywistości.
Po czym poznać, że weteran może potrzebować wparcia psychologicznego? Weterani przebywający w tak zwanym kryzysie psychicznym swoim zachowaniem mogą sygnalizować potrzebę uzyskania wsparcia.

Szczególnie warto zwrócić uwagę na następujące objawy:
•    obniżenie nastroju,
•    poczucie przygnębienia,
•    problemy ze snem,
•    brak apetytu,
•    poczucie niepokoju, napięcia,
•    zaniedbanie higieny, niedbałość o swój wygląd,
•    oddalanie się od rodziny, znajomych i społeczeństwa,
•    utrata zainteresowania swoim hobby, pracą, otoczeniem,
•    nagła zmiana nastrojów – huśtawka emocjonalna,
•    utrata sensu życia, mówienie o uczuciu, że jest się w pułapce, jakby nie było wyjścia z tej sytuacji.

Drogi weteranie, jeżeli dostrzegasz u siebie powyższe zachowania pamiętaj, że sięgnięcie po fachową pomoc może być pierwszym krokiem zmierzającym ku zmianie Twojej aktualnej sytuacji życiowej.

Autor: Anna Siemion-Mazurkiewicz, artykuł opublikowany w Magazynie Duszpasterstwa Wojskowego –Wiara i Mundur

generuj pdf
go-up
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP