Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
06 grudnia 2018
Rozmowy o dzieciach
To broszury informacyjne przygotowywane zgodnie z oczekiwaniem rodzin żołnierzy poległych na misjach oraz rodzin weteranów poszkodowanych.

Wydawnictwa dotyczyć będą spraw i problemów podejmowanych przez to środowisko. Opracowania poświęcimy problematyce dotyczącej relacji w rodzinie
i otoczeniu np. uzależnień, przemocy, zagrożeń pojawiających się na poszczególnych etapach rozwoju dziecka oraz niepełnosprawności. Przyczynimy się do uświadamiania rodzicom znaczenia rozmów z dzieckiem na różne nurtujące ich tematy.

W ramach przygotowania wydawnictwa w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa odbywać się będą panele dyskusyjne podczas, których uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań fachowcom z poszczególnych dziedzin wiedzy, a prowadzona dyskusja znajdzie odniesienie w przygotowanej broszurze.

 

Wersja elektroniczna

generuj pdf
go-up
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP