Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
13 listopada 2018
Weteran wśród paragrafów
Czy jako żołnierz zawodowy będący weteranem misji poza granicami państwa mogę zapisać się do stowarzyszenia?

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych żołnierzom zawodowym w ramach ograniczonej swobody zrzeszania się dają możliwość zapisywania się, uczestniczenia oraz piastowania funkcji w stowarzyszeniach lub innych organizacjach krajowych, które nie mają charakteru politycznego.
O przynależności do stowarzyszenia żołnierz zawodowy powinien pisemnie poinformować dowódcę jednostki wojskowej, w której zajmuje stanowisko służbowe – wynika to wprost z przepisów ww. ustawy.
W przypadku członkostwa w stowarzyszeniach i organizacjach zagranicznych lub międzynarodowych wymagane jest zezwolenie Ministra Obrony Narodowej.
Warto również pamiętać, że ograniczenia związane z przynależnością do różnego rodzaju organizacji dotyczą żołnierzy zawodowych w służbie czynnej.


Wyjaśnienie przepisów prawnych na łamach serwisu nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji publicznej orzekających w sprawach indywidualnych.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP