Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
17 października 2017
Weterani Historii
17 października 1994 - Oficjalne pożganie polskiego kontyngentu przeznaczonego do pełnienia misji na Haiti.

Udział oddziałów polskich w ramach międzynarodowych sił pokojowych wiązał się z prowadzeniem w tym kraju operacji wojskowej pod dowództwem USA, która otrzymała pseudonim „Uphold Democracy” („Podtrzymać Demokrację”). Jej głównym zadaniem było przywrócenie na wyspie demokratycznych rządów legalnie wybranych władz oraz doprowadzenie do respektowania praw człowieka. W odpowiedzi na prośbę władz amerykańskich rząd polski skierowały 55 osobowy kontyngent złożony głównie z żołnierzy jednostki GROM, która na czas operacji została podporządkowana Ministerstwu Obrony Narodowej. Do głównych zadań Polaków należała ochrona ważnych osobistości, nadzorowanie lokalnych sił policyjnych oraz patrolowanie strefy odpowiedzialności. Udział Polski w misji zakończył się w grudniu 1994 roku. Wobec ustabilizowania sytuacji na wyspie planowana do wysłania na Haiti druga zmiana PKW pozostała w kraju.


Fot.: JW GROM

generuj pdf
go-up
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP