Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
11 listopada 2017
Weterani Historii
11 listopada 1993 - Wycofanie sił pokojowych UNTAC z rejonu misji w Kambodży.

Tymczasowa Administracja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kambodży (UNTAC) powstała na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa z 28 lutego 1992 r. Jej mandat przewidywał całościowe nadzorowanie porozumienia o całościowym rozwiązaniu konfliktu kambodżańskiego, w tym zabezpieczenie przebiegu wolnych wyborów. W skład sił UNTAC weszły też oddziały z Polski: batalion logistyczny, Polskie Inżynieryjne Siły Zadaniowe oraz Centralna Składnica Zaopatrzenia. W trakcie trwania misji pokojowej ze strony polskiej wzięło w niej udział ok. 1250 żołnierzy i pracowników cywilnych. Przejściowa Administracja ONZ w Kambodży ze względu na liczbę zaangażowanych w nią liczbę sił i środków oraz związane z tym koszty stanowiła w okresie jej powołania najdroższe tego typu przedsięwzięci w historii ONZ.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP