Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
13 września 2016
Darmowa pomoc prawna
W dniu 1 stycznia 2016 r. rozpoczął funkcjonowanie system darmowej pomocy prawnej. Dzięki niemu z darmowych porad prawnych mogą korzystać weterani i weterani poszkodowani.

Pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach lub
- wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, lub
- udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Powyższa pomoc może dotyczyć prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, pracy, ubezpieczeń społecznych, administracyjnego, podatkowego (z wyłączeniem spraw dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej).
Przepisy wyłączają także udzielenie pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Kto udziela pomocy prawnej?

Pomoc prawna jest udzielana przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe pomoc prawną świadczą także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Co zrobić, by skorzystać z pomocy prawnej?

Należy posiadać status weterana lub weterana poszkodowanego, zgłosić się do jednego z punktów udzielających darmowej pomocy prawnej i następnie wypełnić krótkie oświadczenie osoby uprawnionej.

Gdzie szukać miejsc, w których jest udzielana darmowa pomoc prawna?

Utworzonych zostało ponad 1500 punktów darmowej pomocy prawnej, które działają w każdym powiecie. Aby znaleźć poszczególne punkty, można skorzystać z mapy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/mapa-punktow/Informujemy, iż bezpłatną pomoc prawną oraz porady psychologiczne (w sprawach dotyczących udziału
w misjach poza granicami kraju bądź ich następstw) udziela również Zespół Wsparcia Weteranów:

e-mail:  weterani@ron.mil.pl

Kierownik Zespołu:

          Mariusz Pogonowski - tel. 261-842-074

 Radca Prawny:

          Marta SKIBA - tel./fax 261-84-20-77


generuj pdf
go-up
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP