Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
20 marca 2018
Mińsk Mazowiecki Weteranom
Mińsk Mazowiecki kolejnym miastem, które udziela wsparcia żołnierzom posiadającym status weterana i weterana poszkodowanego.


Na wniosek złożony w kancelarii burmistrza Mińska Mazowieckiego przez starszego podoficera Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej st. chor. Piotra Głażewskiego, 12 lutego 2018 roku Rada Miasta podjęła Uchwałę nr XXXVIII.369.2018 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Głównym przesłaniem wprowadzenia tej uchwały jest troska o żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wzmacniających fundamenty bezpieczeństwa na świecie oraz kształtowanie świadomości społeczeństwa lokalnego na płaszczyźnie wyzwań, jak również codziennego trudu i ofiarności, jakie niosą za sobą misje poza granicami państwa.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż dzięki tej przychylności ww. żołnierze uzyskają każdorazowo wsparcie w postaci zwolnienia z opłat lub ich części w przypadku korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

W imieniu weteranów serdecznie dziękujemy i zachęcamy inne podmioty i władze miast do podejmowania tak szczytnych inicjatyw.   

Linki do uchwały:

Uchwała nr XXXVIII.369.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z miejskich obiektów  i urządzeń użyteczności publicznej

Uchwała nr XXIX.281.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zasad korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

źródło: https://archiwum-kgzw.wp.mil.pl/pl/1_5673.html

Uaktualnienie:

Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w administracji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim

 

generuj pdf
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP