Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
05 października 2018
Poznań WeteranomDo korzystania z bezpłatnych przejazdów lokalnym transportem zbiorowym uprawnieni/uprawnione są:
Weterani i weterani poszkodowani na podstawie legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/lxxiii-1371-vii-2018-z-dnia-2018-09-25,76931/

generuj pdf
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP