Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
06 listopada 2018
Łodź Weteranom
Do korzystania z ulgi 50% na przejazdy lokalnym transportem zbiorowym uprawnieni/uprawnione są: Weterani i weterani poszkodowani na podstawie legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.


generuj pdf
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP