Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
26 kwietnia 2019
Inowrocław Weteranom
Dzięki działaniom weterana p. Daniela Kujawy Inowrocław stał się kolejnym z miast, które wprowadziły bezpłatne przejazdy lokalnym transportem zbiorowym świadczonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Inowrocławiu dla weteranów oraz weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa.
Na jego wniosek, który złożył w kancelarii prezydenta Inowrocławia w dniu 10 grudnia 2018 r. Prezydent Miasta Inowrocławia z dniem 25 kwietnia 2019 r. podpisał zarządzenie Nr 119/2019 w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o. w Inowrocławiu oraz rodzaju dokumentów poświadczających te uprawnienia.
Zgodnie z wyżej wymienionym zarządzeniem uprawnienia do bezpłatnych przejazdów realizowane będą na podstawie legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://bip.inowroclaw.pl/?app=zarzadzenia&nid=16683&y=2019
generuj pdf
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP