Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
03 września 2019
CENTRUM MEDYCZNE IM. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 r. W RADZYMINIE PRZYJAZNE WETERANOM
Dyrektora Centrum Medycznego z dnia 29.08.2019 r., przyjął Program Wsparcia Weteranów, który zapewnia weteranom i weteranom poszkodowanym zamieszkującym na terenie powiatu wołomińskiego

 

 

 

 


 W związku z Uchwałą nr 71/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r., w sprawie stworzenia programu wspierającego i honorującego weteranów oraz na podstawie polityki zdrowotnej realizowanej w Centrum Medycznym im. Bitwy warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Zarządzeniem Nr 28/2019 Dyrektora Centrum Medycznego z dnia 29.08.2019 r., przyjął Program Wsparcia Weteranów, który zapewnia weteranom
i weteranom poszkodowanym zamieszkującym na terenie powiatu wołomińskiego:

  • bezpłatne porady psychologa/psychoterapeuty. Kwartalnie placówka zapewnia do 48 porad 30 minutowych, osobom posiadającym w/w uprawnienia;
  • rabat w wysokości 5% na usługi komercyjne w ramach stomatologii zachowawczej;
  • rabat w wysokości 5% na usługi komercyjne w ramach rehabilitacji ogólnej;
  • rabat w wysokości 5% na badania diagnostyczne laboratoryjne.

Potwierdzeniem prawa korzystania z uprawnień jest legitymacja weterana
i weterana poszkodowanego.


Uprawnienia z tytułu Programu Wsparcia Weteranów nie łączą się z uprawnieniami wynikającymi z innych programów realizowanych przez Centrum Medyczne.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP