Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

 

 

 

 Informacja publiczna jest udostępniana na zasadach określonych w ustawie z dnia  6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016 poz. 1764 t.j. z późn. zm.) oraz innych aktach prawnych.

go-up
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP