Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

 

 

Zgodnie z decyzją  Ministra Obrony Narodowej nr 35/MON z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem (Dz. Urz. 2018 poz. 41), Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie jest jednostką organizacyjną podległą  Ministrowi Obrony Narodowej podporządkowaną Sekretarzowi Stanu MON p. Wojciechowi Skurkiewiczowi za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych MON.

Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP