Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

 

 

Zgodnie z decyzją  Ministra Obrony Narodowej nr 35/MON z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem (Dz. Urz. 2018 poz. 41), Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie jest jednostką organizacyjną podległą  Ministrowi Obrony Narodowej podporządkowaną Sekretarzowi Stanu MON p. Wojciechowi Skurkiewiczowi za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych MON.

go-up
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP