Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

Poszukujemy kandydata do pracy na stanowisko: SAMODZIELNY REFERENT W ZESPOLE WSPARCIA WETERANÓW

miejsce pracy: Warszawa

PODSTAWOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Podejmowanie działań na rzecz zapewnienia wsparcia, pomocy i opieki dla weteranów, członków ich rodzin oraz rodzin żołnierzy i pracowników wojska poległych i zmarłych w misjach i operacjach poza granicami państwa.
 • Znajomość zagadnień, przepisów prawa, interpretacji w zakresie możliwości pomocy i wsparcia dla weteranów i rodzin poległych.
 • Przygotowywanie sprawozdań, meldunków i ewidencji w zakresie zadań
  i przedsięwzięć realizowanych przez Zespół Wsparcia Weteranów.
 • Pozyskiwanie informacji o problemach dotyczących weteranów oraz rodzin poległych żołnierzy
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi MON  oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz środowiska weteranów oraz rodzin poległych żołnierzy.

WYMAGANIA I DOKUMENTY:

 • CV
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego
  w zakresie wykształcenia:

- wykształcenie średnie –minimum 4 lat stażu pracy (wymóg wynikający
z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej);

- wykształcenie wyższe –minimum 2 lat stażu pracy (wymóg wynikający
z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej).

 • obsługa MS Office (WORD, EXCEL),
 • preferowany(a) kandydat(ka) weteran, weteran poszkodowany,

Rodzaj zatrudnienia:

 • umowa o pracę na zastępstwo

Oferty prosimy składać do dnia 31.01.2020 r.

 • drogą mailową na adres: centrumweterana(at)ron.mil.pl

w tytule maila prosimy o wpisanie: rekrutacja – samodzielny referent

lub

 • osobiście w kancelarii Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, Puławska 6A, Warszawa

Aplikując do pracy w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Dyrektor Centrum Weterana zastrzega sobie prawo anulowania ogłoszenia na każdym etapie rekrutacji.

 

 Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 6a, 00-909 Warszawa. W imieniu Centrum działa Dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

Z  inspektorem ochrony danych można kontaktować się pod numerem telefonu 261 842 075 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

 Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, w zakresie, w jakim zgoda jest podstawą przetwarzania.

 Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu oraz dla celów ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy kodeksu pracy oraz dobrowolna zgoda – jeśli przekazuje nam Pani/Pan dane osobowe co celów rekrutacji w zakresie szerszym niż przewidziany w kodeksie pracy.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do celów wskazanych wyżej, nie dłużej niż przez trzy lata.

 Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informujemy, że w ramach przetwarzania danych,  o których mowa wyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-01-21 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2020-01-21 00:00 Ostatnia zmiana: 2020-01-21 14:54
go-up
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

  
 • BIP