Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Edukacja

Oferta edukacyjna Centrum Weterana obejmuje:

 • lekcje w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, połączone z prelekcją p.t. „Wojsko Polskie w działaniach poza granicami państwa” oraz zwiedzaniem Centrum Weterana;
 • zwiedzanie Centrum Weterana (m.in. Pomnik Poległych w misjach i operacjach poza granicami państwa, Ściana Pamięci z nazwiskami poległych i zmarłych, Sala Tradycji Weterana Działań Poza Granicami Państwa);
 • spotkania z weteranami misji zagranicznych;
 • możliwość skorzystania z księgozbioru biblioteki specjalistycznej;
 • spotkania z autorami publikacji poświęconych tematyce misji WP poza granicami państwa;
 • udział w konferencjach i sympozjach tematycznych;
 • udział w uroczystościach i obchodach świąt weteranów;
 • spotkania w szkołach, klubach, świetlicach itp.;

Szkoły, uczelnie i organizacje pozarządowe (NGO) zainteresowane współpracą oraz odwiedzinami w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa prosimy o kontakt telefoniczny - tel. 261 842 073,
email: centrumweterana@ron.mil.pl

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

  
 • BIP