Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
EGIPT

Zakończenie wojny Jom Kippur 25 października 1973 r., pomiędzy połączonymi siłami Egiptu i Syrii a państwem izraelskim, zostało wymuszone na stronach konfliktu przez interwencję społeczeństwa międzynarodowego, które doprowadziło do zaprzestania krwawych walk i przystąpienia do rozmów pokojowych. 25 października 1973 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję nr 338 powołującą Drugie Doraźne Siły Pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEF II). Zadaniem błękitnych hełmów w pierwszej fazie operacji było nadzorowanie rozdzielenia wojsk izraelskich i egipskich na półwyspie Synaj oraz nadzorowanie zawieszenia broni. Pierwsi żołnierze UNEF II dotarli do Kairu 26 października 1973 r.  Kontyngent sił UNEF II, liczący ok. 7 tys. osób, tworzyli żołnierze i pracownicy cywilni kilkunastu państw, w tym także z Polski. Polacy w ramach utworzonej rozkazem ministra obrony narodowej z 26 listopada 1973 r. Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie. Przez kolejne 6 lat wykonywali zadania logistyczno-saperski w ramach sił pokojowych ONZ na Półwyspie Synaj.

W trakcie misji w Egipcie poległo lub zginęło 9 polskich żołnierzy.

Więcej o misji…


CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!


 

st. chor. Jan BEDNARZ urodził się 20 sierpnia 1949 r. w Kutnie.
Służbę wojskową pełnił w 12. Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie.
Od 1976 r. służył w ramach V zmiany misji UNEF II w Egipcie.
St. chor. Jan BEDNARZ zginął tragicznie 23 marca 1976 r. podczas wykonywania obowiązków służbowych.

 

 

 


 

por. Ryszard BOJSZA urodził się 17 marca 1942 r.
W 1966 r. został powołany do służby wojskowej w Gdańsku - Wrzeszczu. Ukończył kurs chorążych i rozpoczął służbę w 33. batalionie inżynieryjno budowlanym.
W 1975 r. rozpoczął służbę w ramach V zmiany misji UNEF II w Egipcie.
Zginął tragicznie 23 marca 1976 r. podczas wykonywania obowiązków służbowych.
Śp. por. Ryszard BOJSZA zostawił żonę i dwóch synów.

 

 


 

 

kpr. Wiktor CIERESZKO urodził się 11 listopada 1952 r. w Koreliczach.
Służył w 33. Batalionie Łączności w Szczecinie.
W 1975 r. przybył do Egiptu pełnić służbę w ramach V zmiany misji UNEF-II.
Śp. kpr. Wiktor CIERESZKO poległ 12 maja 1976 r. w wyniku wypadku samochodowego podczas pełnienia obowiązków służbowych.

 

 

 


 

kpr. Zbigniew GROCHOWINA urodził się 10 lutego 1954 r. w Szczecinie.
Służył w 33. Batalionie Łączności w Szczecinie.
W 1975 r. przybył do Egiptu pełnić służbę w ramach V zmiany misji UNEF-II.
Śp. kpr. Zbigniew GROCHOWINA poległ 12 maja 1976 r. w wyniku wypadku samochodowego podczas pełnienia obowiązków służbowych.

 

 


 

płk Bogdan RECZEK urodził się w 1927 r.
8 września 1952 r. rozpoczął służbę wojskową. Jako porucznik został wyznaczony na stanowisko lekarza na pokładzie niszczyciela "Burza". Do 1977 r. piastował wiele stanowisk w służbie zdrowia Marynarki Wojennej, m.in. lekarza Bazy Marynarki Wojennej Ustka, Garnizonowej Izby Chorych, kierownika laboratorium sanitarno higienicznego oraz Inspektora Sanitarnego Marynarki Wojennej.
W 1977 r. skierowany został na stanowisko Szefa Służby Zdrowia Kwatery Głównej w ramach misji UNEF II w Egipcie.
Zginął śmiercią tragiczną 21 września 1977 r.
Śp. płk Bogdan RECZEK pozostawił żonę i córkę.

 


 

st. chor. sztab. Aleksander SAFON urodził się 30 lipca 1937 r. w Augustowie.
W 1955 r. wstąpił do wojska. Służył w Wyższej Oficerskiej Szkole Samochodowej w Pile.
Poległ 19 maja 1975 r., w wypadku samochodowym w czasie wykonywania obowiązków służbowych w misji UNEF II w Egipcie.
Chor. Aleksander SAFON za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i awansowany do stopnia st. chor. sztab. Uhonorowany pośmiertnym wpisem do Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich.
Śp. st. chor. sztab. Aleksander SAFON osierocił dwóch synów.

 

 


 

kpr. Józef STĘPNIAK urodził się 12 marca 1953 r. w Błaszkach.
W 1974 r. przybył do Egiptu pełnić służbę w misji UNEF II. Został wyznaczony na stanowisko mechanika-kierowcy samochodowego w kompanii transportowej.
Poległ 19 maja 1975 r., w wypadku samochodowym w czasie wykonywania obowiązków służbowych w misji UNEF II w Egipcie. 
Śp. szer. Józef STĘPNIAK za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i awansowany do stopnia kaprala. Uhonorowany pośmiertnym wpisem do Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich.

 


 

szer. Jerzy SUCHODÓŁ urodził się w 14 września 1958 r. w Lublinie.
Zasadniczą służbę wojskową rozpoczął w 1978 r.
W 1979 r. został skierowany do pełnienia służby w ramach misji UNEF II w Egipcie na stanowisko kierowcy samochodowego kompanii policji wojskowej.
29 czerwca 1979 r. szer. Jerzy SUCHODÓŁ zmarł w skutek nieszczęśliwego wypadku.

 

 

 

 


 

szer. Józef TWARDY urodził się 13 września 1957 r. w Mirosławiu.
W1977 r. rozpoczął służbę wojskową w 25. Dywizjonie Artylerii Rakietowej w Gubinie na stanowisku kierowcy.
Został przydzielony do polskiej Kompanii Inżynieryjnej  w ramach misji UNEF II w Egipcie.
Poległ 3 marca 1978 r. w wyniku wypadku samochodowego w czasie pełnienia obowiązków służbowych.
Śp. szer. Józef TWARDY został pośmiertnie odznaczony przez Sekretarza Generalnego ONZ za wzorową służbę w ramach misji UNEF II medalem „W służbie pokoju”.

 

 


    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP