Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INVICTUS GAMES 2018

 

 Uprzejmie informujemy, iż Minister Obrony Narodowej wyraził zgodę na udział  w przedsięwzięciu sportowym dla weteranów poszkodowanych Invictus Games (IG). Jest to przedsięwzięcie międzynarodowe, cykliczne – coroczne, w 2018r odbywające się w Sydney -Australia, w okresie pomiędzy 18 a 29 października.

 

Pomysłodawcą tej inicjatywy, jest członek brytyjskiej rodziny królewskiej, książę Harry, który powołał w tym celu specjalną fundację pełniącą rolę organizatora. Głównym przesłaniem IG nie jest zdobywanie medali, tylko traktowanie sportu jako formy rehabilitacji i tym samym pomoc weteranom w ich powrocie do zdrowia, zarówno fizycznego jak i psychicznego.

 

Należy nadmienić, że ważnym ogniwem przedsięwzięcia IG są rodzina  i przyjaciele, którzy towarzyszą zawodnikom podczas zawodów. Są oni integralną częścią zawodów. Organizatorzy podkreślają, że traktują to przedsięwzięcie jako odpowiedni czas i miejsce na podziękowanie osobom, które  na co dzień przebywają z weteranami poszkodowanymi i opiekują się nimi. Przeznaczona jest dla nich specjalna trybuna, z której mogą obserwować i dopingować swoich bliskich. Rodzina  i przyjaciele towarzyszą zawodnikom przez cały czas trwania zawodów począwszy od uroczystego rozpoczęcia, aż do oficjalnego zakończenia zawodów.

 

Obecnie analizuje się szczegółowe aspekty przedsięwzięcia, w tym możliwość udziału członków rodziny zawodnika (decyzja w tej sprawie zapadnie w późniejszym terminie). Konkurencje sportowe w jakich mogą startować weterani poszkodowani ulegają modyfikacji, w zależności od kraju, w którym odbywają się zawody. W roku 2018 zaproponowane zostały następujące konkurencje: łucznictwo, lekkoatletyka, kolarstwo, regaty, wyciskanie sztangi leżąc, siatkówka na siedząco, pływanie, koszykówka na wózkach, rugby na wózkach, wioślarstwo halowe.


Podkreślenia wymaga fakt, że jeden zawodnik może brać udział w kilku konkurencjach o ile nie koliduje to z ogólnym harmonogramem zawodów.

 

Wiodącą dyscypliną sportową, zespołową będzie siatkówka na siedząco, pływanie, wioślarstwo halowe. Do udziału w przedsięwzięciu MON rozpatruje skierowanie w 2018r. do 20 zawodników. Skład zasadniczy w trakcie przygotowań krajowych, uzupełni 10 weteranów rezerwowych. W celu przygotowania sportowego zawodników, oprócz indywidualnego treningu, MON planuje 3 zgrupowania krajowe, poprzedzające IG w oparciu o Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo - Kondycyjny Mrągowo w łącznym wymiarze 31 dni: (7 w marcu, 10 w czerwcu i 14 we wrześniu). W pozostałych terminach weterani będą trenowali samodzielnie pod nadzorem trenerów w miejscach zamieszkania oraz w ramach np. w-f dla kadry (w tym zakresie dotyczy to weteranów służących lub pracujących w MON).

 

 

Biorąc powyższe pod uwagę serdecznie zachęcamy weteranów poszkodowanych do zgłaszania swojego uczestnictwa w zaprezentowanym przedsięwzięciu. W tym celu, CW przygotowało  Formularz Zgłoszeniowy do pobrania, wraz z wzorem do wypełnienia. Wypełnione druki proszę przesyłać bezpośrednio pocztą (listem poleconym) do Centrum Weterana ma adres:

Centrum Weterana działań Poza Granicami Państwa
00-909 Warszawa
ul. Puławska 6A
„rekrutacja INVICTUS GAMES 2018”

a kopie wysłać elektronicznie na mail centrumweterana@ron.mil.pl
Dodatkowo informujemy, iż przygotowania do IG 2017 i 2018 można obserwować na załączonych stronach internetowych www.invictusgames2017.com 
i www.invictusgamesSydney2018.org 

 

Termin zgłoszeń upłynął w dniu 30 listopada 2017 r.  O składzie polskiej reprezentacji na Igrzyska Invictus Games - Sydney Australia 2018 zdecydowała powołana komisja
w skład której wchodzą:


•    Przedstawiciel Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej;
•    Przedstawiciel Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
•    Przedstawiciel Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
•    Przedstawiciel Dowództwa Garnizonu Warszawa;
•    Przedstawiciel Komendant Żandarmerii Wojskowej;
•    Przedstawiciel Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej;
•    Przedstawiciel Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.
•    Przedstawiciel Departamentu Spraw Socjalnych
•    Przedstawiciel Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa;


Więcej informacji zostanie podane w terminach późniejszych.

Uaktualnienie:


 

W dniu 16.01.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej ws. wyboru kandydatów do składu reprezentacji polskich weteranów w międzynarodowych zawodach INVICTUS GAMES 2018.
Komisja Kwalifikacyjna złożona z przedstawicieli jednostek organizacyjnych MON oraz przedstawicieli dowódców RSZ po zapoznaniu z 83 formularzami zgłoszeniowymi nadesłanymi przez zainteresowanych udziałem w IG 2018, dokonała wyboru 25 weteranów poszkodowanych, którzy wezmą udział w przygotowaniach do Invictus Games Sydney 2018. Jednocześnie Komisja Kwalifikacyjna zdecydowała, że ostateczny skład polskiej reprezentacji na zawodach IG 2018 (15 weteranów poszkodowanych) wyłoniony zostanie po okresie wstępnego przygotowania sportowego oraz oceny medycznej kandydatów.

 


 


 

 


 

 Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 9 marca 2018 roku Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. została strategicznym partnerem Polskiej Reprezentacji Weteranów na zawody sportowo-rehabilitacyjne INVICTUS GAMES Sydney 2018.
W ramach podpisanej umowy PGZ sfinansuje m.in. pobyt opiekunów/członków rodzin weteranów poszkodowanych biorących udział w zawodach oraz pokryje koszty uczestnictwa weteranów spoza MON (nie będących żołnierzami i pracownikami cywilnymi resortu).

 

    
pdf

Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842075
centrumweterana@ron.mil.pl