Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INVICTUS GAMES 2018

 

 Uprzejmie informujemy, iż Minister Obrony Narodowej wyraził zgodę na udział  w przedsięwzięciu sportowym dla weteranów poszkodowanych Invictus Games (IG). Jest to przedsięwzięcie międzynarodowe, cykliczne – coroczne, w 2018r odbywające się w Sydney -Australia, w okresie pomiędzy 18 a 29 października.

 Pomysłodawcą tej inicjatywy, jest członek brytyjskiej rodziny królewskiej, książę Harry, który powołał w tym celu specjalną fundację pełniącą rolę organizatora. Głównym przesłaniem IG nie jest zdobywanie medali, tylko traktowanie sportu jako formy rehabilitacji i tym samym pomoc weteranom w ich powrocie do zdrowia, zarówno fizycznego jak i psychicznego.

 Należy nadmienić, że ważnym ogniwem przedsięwzięcia IG są rodzina  i przyjaciele, którzy towarzyszą zawodnikom podczas zawodów. Są oni integralną częścią zawodów. Organizatorzy podkreślają, że traktują to przedsięwzięcie jako odpowiedni czas i miejsce na podziękowanie osobom, które  na co dzień przebywają z weteranami poszkodowanymi i opiekują się nimi. Przeznaczona jest dla nich specjalna trybuna, z której mogą obserwować i dopingować swoich bliskich. Rodzina  i przyjaciele towarzyszą zawodnikom przez cały czas trwania zawodów począwszy od uroczystego rozpoczęcia, aż do oficjalnego zakończenia zawodów.

 

 

 

Obecnie analizuje się szczegółowe aspekty przedsięwzięcia, w tym możliwość udziału członków rodziny zawodnika (decyzja w tej sprawie zapadnie w późniejszym terminie). Konkurencje sportowe w jakich mogą startować weterani poszkodowani ulegają modyfikacji, w zależności od kraju, w którym odbywają się zawody. W roku 2018 zaproponowane zostały następujące konkurencje: łucznictwo, lekkoatletyka, kolarstwo, regaty, wyciskanie sztangi leżąc, siatkówka na siedząco, pływanie, koszykówka na wózkach, rugby na wózkach, wioślarstwo halowe.


Podkreślenia wymaga fakt, że jeden zawodnik może brać udział w kilku konkurencjach o ile nie koliduje to z ogólnym harmonogramem zawodów.

 

Wiodącą dyscypliną sportową, zespołową będzie siatkówka na siedząco, pływanie, wioślarstwo halowe. Do udziału w przedsięwzięciu MON rozpatruje skierowanie w 2018r. do 20 zawodników. Skład zasadniczy w trakcie przygotowań krajowych, uzupełni 10 weteranów rezerwowych. W celu przygotowania sportowego zawodników, oprócz indywidualnego treningu, MON planuje 3 zgrupowania krajowe, poprzedzające IG w oparciu o Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo - Kondycyjny Mrągowo w łącznym wymiarze 31 dni: (7 w marcu, 10 w czerwcu i 14 we wrześniu). W pozostałych terminach weterani będą trenowali samodzielnie pod nadzorem trenerów w miejscach zamieszkania oraz w ramach np. w-f dla kadry (w tym zakresie dotyczy to weteranów służących lub pracujących w MON).

 

 

Biorąc powyższe pod uwagę serdecznie zachęcamy weteranów poszkodowanych do zgłaszania swojego uczestnictwa w zaprezentowanym przedsięwzięciu. W tym celu, CW przygotowało  Formularz Zgłoszeniowy do pobrania, wraz z wzorem do wypełnienia. Wypełnione druki proszę przesyłać bezpośrednio pocztą (listem poleconym) do Centrum Weterana ma adres:

Centrum Weterana działań Poza Granicami Państwa
00-909 Warszawa
ul. Puławska 6A
„rekrutacja INVICTUS GAMES 2018”

a kopie wysłać elektronicznie na mail centrumweterana@ron.mil.pl
Dodatkowo informujemy, iż przygotowania do IG 2017 i 2018 można obserwować na załączonych stronach internetowych www.invictusgames2017.com 
i www.invictusgamesSydney2018.org 

 Termin zgłoszeń upłynął w dniu 30 listopada 2017 r.


  O składzie polskiej reprezentacji na Igrzyska Invictus Games - Sydney Australia 2018 zdecydowała powołana komisja
w skład której wchodzą:


•    Przedstawiciel Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej;
•    Przedstawiciel Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
•    Przedstawiciel Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
•    Przedstawiciel Dowództwa Garnizonu Warszawa;
•    Przedstawiciel Komendant Żandarmerii Wojskowej;
•    Przedstawiciel Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej;
•    Przedstawiciel Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.
•    Przedstawiciel Departamentu Spraw Socjalnych
•    Przedstawiciel Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa;


Więcej informacji zostanie podane w terminach późniejszych.

Uaktualnienie:


 
W dniu 16.01.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej ws. wyboru kandydatów do składu reprezentacji polskich weteranów w międzynarodowych zawodach INVICTUS GAMES 2018.
Komisja Kwalifikacyjna złożona z przedstawicieli jednostek organizacyjnych MON oraz przedstawicieli dowódców RSZ po zapoznaniu z 83 formularzami zgłoszeniowymi nadesłanymi przez zainteresowanych udziałem w IG 2018, dokonała wyboru 25 weteranów poszkodowanych, którzy wezmą udział w przygotowaniach do Invictus Games Sydney 2018. Jednocześnie Komisja Kwalifikacyjna zdecydowała, że ostateczny skład polskiej reprezentacji na zawodach IG 2018 (15 weteranów poszkodowanych) wyłoniony zostanie po okresie wstępnego przygotowania sportowego oraz oceny medycznej kandydatów.
 


 

Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 9 marca 2018 roku Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. została strategicznym partnerem Polskiej Reprezentacji Weteranów na zawody sportowo-rehabilitacyjne INVICTUS GAMES Sydney 2018.
W ramach podpisanej umowy PGZ sfinansuje m.in. pobyt opiekunów/członków rodzin weteranów poszkodowanych biorących udział w zawodach oraz pokryje koszty uczestnictwa weteranów spoza MON (nie będących żołnierzami i pracownikami cywilnymi resortu).

 


W dniu 22 maja 2018 r. Komisja Kwalifikacyjna podjęła decyzję do zakwalifikowaniu do składu głównego PRS na zawody INVICTUS GAMES 2018 następujących osób:

1.    Marcin CHŁOPENIUK


Lat 38, ranny w 2010 r. podczas służby w składzie VII zmiany PKW Afganistan na stanowisku kierowca KTO Rosomak. Z uwagi na odniesione obrażenia przeniesiony w stan spoczynku.
Dyscyplina: lekkoatletyka (pchnięcie kulą i rzut dyskiem), samochód.


2.   Jarosław KUROWSKI

 


Lat 43, ranny w 1996 r. podczas służby  w składzie I zmiany IFOR w Bośni i Hercegowinie na stanowisku celowniczy. Obecnie zatrudniony w Dowództwie Garnizonu Warszawa na stanowisku starszy specjalista BHP.
Dyscyplina: siatkówka na siedząco, pływanie, lekkoatletyka (pchnięcie kulą i rzut dyskiem).

3.   Janusz RACZY

 
Lat 45, ranny w 2004 r. podczas służby w składzie II zmiany PKW Irak na stanowisku strzelec-radiotelefonista. Obecnie w CWDPGP na stanowisku podoficer sztabowy.
Dyscyplina: pływanie, samochód.

 4.  Krzysztof POLUSIK


Lat 35, ranny w 2010 r. podczas służby w składzie VII zmiany PKW Afganistan na stanowisku kierowca-saper. Obecnie w DO RSZ na stanowisku młodszy podoficer.
Dyscyplina: pływanie, siatkówka na siedząco, wioślarstwo halowe.

5.  Tomasz ROŻNIATOWSKI

 

Lat 29, ranny w 2011 r. podczas służby w składzie IX zmiany PKW Afganistan na stanowisku strzelec. Obecnie służy w DO RSZ na stanowisku mł. podoficer.
Dyscyplina: pływanie, wioślarstwo halowe, lekkoatletyka (bieganie), siatkówka na siedząco.

6.  Włodzimierz WYSOCKI


 
Lat 40, ranny w 2003 r. w Iraku podczas służby w składzie I zmiany PKW Irak na stanowisku kierowca-zwiadowca. Obecnie pełni służbę w DO RSZ jako podoficer sztabowy.
Dyscyplina: siatkówka na siedząco, kolarstwo szosowe, łucznictwo.

7. Mariusz MAŃCZAK
 


Lat 38, ranny w 2009 r. podczas służby w składzie V zmiany PKW Afganistan na stanowisku kierowca. Obecnie pełni służbę w WSzW Katowice jako mł. pdf. sztabowy.
Dyscyplina: pływanie, wioślarstwo halowe, wyciskanie sztangi leżąc, łucznictwo.

8. Jan KOCZAR

 


Lat 42, ranny w 1996 r. podczas służby  w składzie I zmiany IFOR w Bośni i Hercegowinie na stanowisku celowniczy. Obecnie zatrudniony w WKU Rybnik na stanowisku starszy dokumentalista.
Dyscyplina: siatkówka na siedząco, lekkoatletyka (pchnięcie kulą i rzut dyskiem).

9. Łukasz WOJCIECHOWSKI
 


Lat 37, ranny w 2003 r. podczas służby w składzie I zmiany PKW Irak na stanowisku celowniczy. Obecnie pełni służbę na stanowisku kancelista w WKU Kłodzko.
Dyscyplina: wioślarstwo halowe, siatkówka na siedząco, pływanie, łucznictwo.

10. Mariusz SACZEK


 
Lat 42, ranny w 2010 r. podczas służby w składzie VII zmiany PKW Afganistan na stanowisku strzelec. Z uwagi na odniesione obrażenia przeniesiony w stan spoczynku.
Dyscyplina: łucznictwo.

11.  Dariusz LISZKA

 
Lat 31, ranny w 2010 r. podczas służby w składzie VII zmiany PKW Afganistan na stanowisku celowniczy KTO Rosomak. Obecnie służy w 1 batalionie strzelców podhalańskich na etacie podoficera SOIN.
Dyscyplina: pływanie, lekkoatletyka (biegi, pchnięcie kulą, rzut dyskiem), wioślarstwo halowe.

12. Jakub TYNKA
 


Lat 35, ranny w 2012 r. podczas służby w składzie XI zmiany PKW Afganistan na stanowisku działonowy. Obecnie w JW AGAT na stanowisku podoficer sztabowy SOIN.
Dyscyplina: pływanie, wioślarstwo halowe, lekkoatletyka (bieganie), kolarstwo szosowe.

13. Tomasz KLOC


 
Lat 45, ranny w 2003 r. w Iraku podczas służby w składzie I zmiany PKW Irak na stanowisku d-cy patrolu rozminowania. Obecnie Pełnomocnik D-cy 12 BZ ds. rannych i rodzin poległych oraz Prezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju.
Dyscyplina: siatkówka na siedząco, wioślarstwo halowe, lekkoatletyka (pchnięcie kulą i rzut dyskiem).

14. Andrzej SKRAJNY
 


Lat 40, ranny w 2011 r. podczas służby w składzie X zmiany PKW Afganistan na stanowisku d-ca sekcji. Obecnie podoficer sztabowy w 15 Giżyckiej BZ.
Dyscyplina: pływanie, siatkówka na siedząco, łucznictwo.

15. Marek STOSIO

 
Lat 47, ranny w 2011 r. podczas służby w składzie IX zmiany PKW Afganistan na stanowisku d-ca zespołu bojowego POMLT. Obecnie starszy instruktor, wydział szkolenia OS ŻW Mińsk Maz.
Dyscyplina: siatkówka na siedząco, lekkoatletyka (bieganie, pchnięcie kulą i rzut dyskiem).

 


W dniu 22 maja 2018 r. Komisja Kwalifikacyjna podjęła decyzję do zakwalifikowaniu do składu zapasowego PRS na zawody INVICTUS GAMES 2018 następujących osób:

 1. Adam POCZEK
Lat 43, ranny w 2010 r. podczas służby w składzie VII zmiany PKW Afganistan na stanowisku młodszy specjalista OMLT. Obecnie w DO RSZ na stanowisku specjalista.
Dyscyplina: wioślarstwo halowe, wyciskanie sztangi leżąc, siatkówka na siedząco, łucznictwo.

2. Robert POŁETEK
Lat 39, ranny w 2009 r. podczas służby w składzie V zmiany PKW Afganistan na stanowisku starszy operator. Obecnie pełni służbę w 6 BPD na stanowisku szef sekcji.
Dyscyplina: lekkoatletyka (bieganie), pływanie.

3.    plut. Waldemar SKONECZNY 
Lat 33, ranny w 2007 r. podczas służby w składzie VIII zmiany PKW Irak na stanowisku strzelec. Obecnie pełni służbę w 17 WBZ na stanowisku d-ca działonu.
Dyscyplina: lekkoatletyka (bieganie), wioślarstwo halowe.

4. Michał PAĆKO
Lat 37, ranny w 2010 r. podczas służby w składzie VIII zmiany PKW Afganistan na stanowisku d-ca załogi KTO Rosomak. Obecnie w DG RSZ  na etacie podoficer, oddział służby poza granicami kraju.
Dyscyplina: łucznictwo, kolarstwo szosowe, pływanie.

5. Sebastian MARCZEWSKI
Lat 40, ranny w 2009 r. podczas służby w składzie VI zmiany PKW Afganistan na stanowisku d-ca drużyny szturmowej. Obecnie pełni służbę w 3 batalionie inżynieryjnym w Nisku na stanowisku technik kompanii.
Dyscyplina: wioślarstwo halowe.

6. Piotr MACIEJEWSKI
Lat 45, ranny w 2004 r. podczas służby w składzie II zmiany PKW Irak na stanowisku szefa kompanii. Obecnie Dziekan Korpusu Podoficerów Wojsk Lądowych w DG RSZ.
Dyscyplina: pływanie, lekkoatletyka (bieganie).

7. Rafał WRONISZEWSKI
Lat 40, ranny w 2007 r. podczas służby w składzie VIII zmiany PKW Irak na stanowisku strzelec. Obecnie pełni służbę w 7 batalionie kawalerii powietrznej na etacie kancelista, sekcja operacyjna.
Dyscyplina: siatkówka na siedząco, lekkoatletyka (bieganie), kolarstwo szosowe.

8. Paweł LISZCZ
Lat 40, ranny w 2008 r. podczas służby w składzie VI zmiany PKW Afganistan na stanowisku d-ca KTO Rosomak. Obecnie służy w 1 batalionie strzelców podhalańskich na etacie celowniczy.
Dyscyplina: wyciskanie sztangi leżąc, lekkoatletyka (pchnięcie kulą, rzut dyskiem).

9. Paweł JURASIK

Lat 40, ranny w 2011 r. podczas służby w składzie IX zmiany PKW Afganistan na stanowisku kierowca KTO Rosomak. Obecnie pełni służbę w WSzW Zielona Góra na stanowisku podoficer kadrowy.

10. Maciej KOT

Lat 34, ranny w 2013 r. podczas służby w składzie XII zmiany PKW Afganistan na stanowisku młodszy saper. Obecnie podoficer w 1 Pułku Saperów w Brzegu.

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP