Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
IRAK

Udział Wojska Polskiego w międzynarodowej operacji prowadzonej w Iraku pod dowództwem Stanów Zjednoczonych Ameryki od marca 2003 r. był wcieleniem w życie poparcia polskich władz dla amerykańskiej interwencji przeciwko reżimowi Saddama Husajna. Zaangażowanie polskich żołnierzy w operację „Iraqi Freedom” było też jednym z najpoważniejszych wyzwań, z jakim nasza armia musiała zmierzyć się od zakończenia II wojny światowej. Po zaprzestaniu bezpośrednich działań zbrojnych Polacy wzięli odpowiedzialność za środkowo-wschodnią część Iraku wykorzystując do tego siły dowodzonej przez nasz kraj Międzynarodowej Dywizji Centrum-Południe, liczącej kila tysięcy żołnierzy. Przez kolejne lata, aż do 2008 r. Polski Kontyngent Wojskowy w Iraku realizował różne zadania, których charakter i skala ulegały modyfikacji w nawiązaniu do zmian jakie następowały w Iraku. Były to zarówna zadania o charakterze typowo militarnych sił rozjemczych, jak i szkoleniowe oraz stabilizacyjne.

W trakcie misji w Iraku poległo lub zginęło 22 polskich żołnierzy.

Więcej o misji…


CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!


 

kpr. Krystian ANDRZEJCZAK urodził się 27 kwietnia 1981 r. w Bogaczewie. 
W 2004 r.po zakończeniu zasadniczej służby wojskowej, rozpoczął służbę nadterminową na stanowisku sanitariusza w 16. Żuławskim Batalionie Remontowym w Elblągu.
Służby w ramach III zmiany PKW w Iraku.
Poległ 21 sierpnia 2004 r. w wyniku wybuchu miny pułapki.
Został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Zasługi za Dzielność, awansowany do stopnia kaprala oraz wyróżniony wpisem do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej.
Śp. kpr. Krystian ANDRZEJCZAK był kawalerem.

 

 


 

sierż. Andrzej FILIPEK urodził się w 1976 r. w Skarżysku Kamienna. 
Służbę wojskową rozpoczął w 1995 r. Służył w 3. Brygadzie Zmechanizowanej w Lublinie. 
Sześciokrotnie brał udział w misjach pokojowych i stabilizacyjnych: UNDOF w Syrii, SFOR w Bośni i Hercegowinie, EUFOR w Bośni i Hercegowinie oraz w III, VII, IX zmiany PKW w Iraku. Podczas IX zmiany WDCP pełnił funkcję starszego kierowcy-radiotelefonisty w 3. kompanii piechoty Zgrupowania Bojowego.
Poległ 2 listopada 2007 r. w wyniku ekspolozji ładunku wybuchowego.
Został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego, mianowany na stopień sierżanta oraz wyróżniony wpisem do Księgi Honorowej Wojska Polskiego.
Śp. sierż. Andrzej FILIPEK zostawił żonę i dwoje dzieci.


 

kpr. Roman GÓRALCZYK urodził się w 1980 roku.
Służył w 7. Dywizjonie Ułanów Lubelskich im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego.
W 2003 roku wyjechał na misję do Iraku w ramach I zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego, a dwa lata później pojechał tam po raz kolejny.
25 lutego 2005 roku podczas konwoju patrolu saperskiego doszło do wypadku samochodowego, w wyniku którego zginął m.in. Roman GÓRALCZYK.
Roman GÓRALCZYK został pośmiertnie awansowany ze stopnia starszego szeregowego do stopnia kaprala, odznaczony medalem Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe oraz Krzyżem Zasługi Za Dzielność.
Śp. kpr. Roman GÓRALCZYK był kawalerem.

 


 

st. chor. Paweł JELONEK urodził się w 1974 r. w Częstochowie. 
Ukończył dwuletnią Szkołę Chorążych o kierunku pilotażu śmigłowca w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1997 r. na stanowisku pilota szwadronu kawalerii powietrznej 7. Pułku Ułanów Lubelskich.
W 2004 r. pełnił służbę w III zmianie PKW Irak.
Zginął 15 grudnia 2004 r. w katastrofie śmigłowca.
Został pośmiertnie mianowany na stopień starszego chorążego oraz wpisany do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej.
Śp. st. chor. Paweł JELONEK pozostawił żonę. 

 

 


 

kpr. Tomasz JURA urodził się 12 czerwca 1982 r. 
Służbę wojskową rozpoczął w 2004 r. Służył na stanowisku celowniczego karabinu maszynowego w 3 szwadronie 7 batalionu 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Podczas VIII zmiany PKW w Iraku uczestniczył w licznych konwojach i patrolach. 
Poległ 20 kwietnia 2007 r. w wyniku wybuchu miny-pułapki, działając w składzie patrolu polskiej grupy manewrowej. 
Za dzielność w walce z międzynarodowym terroryzmem został odznaczony pośmiertnie przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego oraz mianowany przez Ministra Obrony Narodowej na stopień kaprala . 
Kpr. Tomasz JURA był kawalerem.

 


 

mjr Jacek KOSTECKI urodził się w 1970 r. we Wrocławiu. 
W 1996 r. ukończył Wojskową Akademię Medyczną i został skierowany do pełnienia służby w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Następnie służył w 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu na stanowisku dowódca plutonu-lekarz. 
W 2004 r. pełnił służbę w III zmianie PKW Irak. 
Zginął 15 grudnia 2004 r. w katastrofie śmigłowca.
Został pośmiertnie mianowany na stopnień majora oraz wpisany do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej.
Śp. mjr Jacek KOSTECKI był kawalerem.

  

mł. chor. sztab. Marek KRAJEWSKI urodził się 22 listopada 1970 r. w Rykach.
Po ukończeniu Szkoły Chorążych Łączności w Legnicy oraz kursu dla personelu kancelarii kryptograficznych, pełnił służbę w 5. Pułku Dowodzenia na stanowisku dowódcy aparatowni. Następnie rozpoczął służbę w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Lublinie.
W 2000 r. rozpoczął służbę w misji UNDOF w Syrii na stanowisku dyżurnego łączności. Kolejną jego misją był PKW w Iraku, gdzie służył jako dowódca stacji łączności specjalnej kompanii łączności w Batalionie Dowodzenia.
Zginął 8 maja 2004 r. w wyniku wypadku komunkiacyjnego w czasie pełnienia obowiązków służbowych w PKW Irak.
Pośmiertnie awansowany do stopnia mł. chor. sztab. i odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Został wyróżniony brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz Pierścieniem Pamiątkowym. Wyróżniony także wpisem do Księgi Honorowej MON za ofiarność, męstwo i zasługi podczas pełnienia służby w PKW Irak.
Śp. mł. chor. sztab. Marek KRAJEWSKI zostawił żonę i dwie córki.

 


 

ppłk  Hieronim KUPCZYK urodził się w 1959 r. w Ostrowie Wielkopolskim. 
Był absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. W latach 1982-2003 służył i dowodził plutonem i kompanią w 5. Pułku Zmechanizowanym 12. Dywizji Zmechanizowanej. W 1988 r. ukończył Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów.
Podczas I zmiany PKW Irak organizował szkolenie irackiego Korpusu Obrony Terytorialnej oraz brał udział w tworzeniu i szkoleniu irackiej Gwardii Cywilnej.
Poległ 6 listopada 2003 r. w wyniku ostrzału konwoju. Był pierwszym polskim żołnierzm który poległ w misji w Iraku.
Został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, awansowany do stopnia podpułkownika oraz wyróżniony wpisem do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej.
Śp. ppłk Hieronim KUPCZYK zostawił żonę i córkę.

 


 

plut. Tomasz KRYGIEL urodził się 5 marca 1977 r. w Łęczycy.
Był dowódcą drużyny w kompanii saperów 12. Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie. W latach 1998 – 1999 pełnił służbę podczas misji UNIFIL w Libanie.
Do Iraku wyjechał w 2004 r., był dowódcą drużyny oraz pracował w patrolach rozminowywania plutonu saperów.
Poległ 8 czerwca 2004 r. w skutek ran odniesionych podczas w ostrzału moździerzowego niedaleko Bagdadu.
Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Zasługi za Dzielność oraz awansowany do stopnia plutonowego. Wyróżniony wpisem do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej za ofiarność i odwagę podczas pełnienia służby w PKW w Republice Iraku.
Śp. plut. Tomasz KRYGIEL był kawalerem.

 


 

kpr. Sylwester KUTRZYK urodził się 1981 r. w Gliwicach.
W 2002 r. rozpoczął służbę wojskową  w 6. Batalionie Desantowo-Szturmowym na stanowisku kierowcy w kompanii dowodzenia. Służył w 18. batalionie desantowo-szturmowym w Bielsku-Białej.

W 2003 r. uczestniczył w misji SFOR w Bośni i Hercegowinie.
W 2004 r. skierowany został do pełnienia służby w PKW Irak.
Poległ 19 sierpnia 2004 r. w wypadku samochodowym do którego doszło podczas ostrzelnia patrolu.
Został pośmiertnie awansowany do stopnia kaprala. Odznaczony Krzyżem Zasługi za Dzielność i wpisem do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej.
Śp. kpr. Sylwester KUTRZYK był kawalerem.

 


 

por. Piotr MAZUREK urodził się w 1979 r. w Lubaczowie. 
W 2002 r. ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych. Następnie służył w 15. batalionie saperów w Orzyszu. 
Od 2004 r. brał udział III zmianie PKW Irak w składzie patrolu saperskiego 1. Grupy Bojowej Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. 
Poległ 12 września 2004 r. w wyniku ataku terrorystów na polski patrol saperski w Iraku.
Został pośmiertnie awansowany do stopnia porucznika oraz wpisany do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej.
Śp. por. Piotr MAZUREK był kawalerem.


 


 

st. sierż. Tomasz MURKOWSKI urodził się w 1976 r. w Krynicy Morskiej.
W 1995 r. został powołany do zasadniczej służby wojskowej w 6. Ośrodku Szkolenia Służby Samochodowej w Ostródzie. Nastepnie skierowany do 13. Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego na stanowisko kierowcy. W 1997 r. został powołany do zawodowej służby wojskowej na stanowisko st. operatora stacji radiolokacyjnej.
W 2004 r. wyjechał na misję do Iraku w składzie III zmiany PKW. Od 2006 r. służył w składzie VII zmiany PKW Irak, podczas której był kierowcą ruchomego węzła łączności w Batalionie Dowodzenia i Zabezpieczenia.
Poległ 11 listopada 2006 r. podczas ataku z wykorzystanie ładunku wybuchowego na polsko-słowacki patrol.
Został pośmiertnie awansowany do stopnia st. sierżanta odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego.
Śp. st. sierż. Tomasz MURKOWSKI zostawił żonę i dwie córki.

 


 

kpr. Piotr NITA urodził się 10 maja 1984 roku w Kodrąbie.
Służbę wojskową rozpoczął w 2005 r. w 3. Szwadronie Kawalerii Powietrznej 7. Dywizjonu Ułanów Lubelskich 25. Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, jako sanitariusz i ratownik medyczny.
Pełnił służbę w ramach misji PKW Irak na stanowisku strzelca-sanitariusza w szwadronie kawalerii Grupy Manewrowej.
Poległ 7 lutego 2007 roku w wyniku eksplozji miny pułapki.
Piotr Nita został pośmiertnie awansowany ze stopnia starszego szeregowego do stopnia kaprala oraz odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego.

 


 

kpr. Grzegorz NOSEK urodził się w 1976 r. w Olkuszu.
W 1999 r. rozpoczął zasadniczą służbę wojskową. Służył w 6. kompanii zaopatrzenia 16. batalionu desantowo-szturmowego.
W okresie od lipca 2002 r. do lipca 2003 r. pełnił służbę w misji SFOR w Bośni i Hercegowinie.
W 2004 r. rozpoczął służbę w 1. Batalionowej Grupie Bojowej Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w Iraku
Poległ 12 września 2004 r. próbojąc ratować swojego dowódcę podczas ataku terrorystów na polski patrol saperski w Iraku.
Został pośmiertnie awansowany do stopnia kaprala oraz wpisany do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej.
Śp. kpr. Grzegorz NOSEK zostawił żonę.

 


 

mjr Jarosław POSADZY urodził się 23 czerwca 1968 r. w Braniewie.
Służył w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim na stanowisku szefa Sekcji Planowania Logistyki.
Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu.
Od 2003 r. służył w ramach I zmiany PKW w Iraku pełniąc funkcję szefa logistyki Samodzielnej Grupy Powietrznoszturmowej Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południu.
W 2007 r. ponownie rozpoczął służbę w PKW w Iraku, gdzie pełnił funkcję szefa sztabu Samodzielnej Grupy Powietrzno-Szturmowej.  Zmarł 17 lipca 2007 r.
Śp. mjr Jarosław POSADZY zostawił żonę oraz dwoje dzieci.

 


 

por. Daniel RÓŻYŃSKI urodził się w 1980 r. w Gdańsku.
W 2003 r. ukończył, jako prymus, Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych. Od  2003 r. służył jako dowódca plutonu szturmowego w 16. batalionie powietrznodesantowym. 
W 2004 r. rozpoczął służbę w PKW Irak w 1. Batalionowej Grupie Bojowej Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe na stanowisku dowódcy plutonu.
Poległ 12 września 2004 r. w wyniku ataku na polski patrol saperski w Iraku.
Został pośmiertnie awansowany do stopnia porucznika oraz wyróżniony wpisem do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej. 
Śp. por. Daniel RÓŻYŃSKI był kawalerem.


 


 

st. kpr. Marcin RUTKOWSKI urodził się w 1980 r. w Srokowie. Służbę wojskową rozpoczął w 2002 r. w 1 Mazurskiej Brygadzie Artylerii w Węgorzewie na stanowisku topografa. W 2003 r. zgłosił się do pełnienia służby nadterminowej i został dowódcą drużyny topograficznej w 8 baterii artylerii rakietowej.
W 2004 r. zgłosił się na ochotnika do wyjazdu na III zmianę do PKW Irak.
29 lipca 2004 r. obok przejeżdżającego drogą Babilon-Bagdad patrolu polskich żołnierzy zdetonowana została zdalnie sterowana mina pułapka. W wyniku  wybuchu śmierć poniósł kpr. Marcin Rutkowski.
Pośmiertnie awansowany do stopnia st. kaprala oraz odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Zasługi za Dzielność.
Wyróżniony wpisem do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej – za odwagę i męstwo podczas realizacji zadań w PKW Irak.
Śp. st. kpr. Marcin RUTKOWSKI pzostawił żonę i syna.


 

kpr. Grzegorz RUSINEK urodził się 24 października 1983 r. w Zabrzu.
Służył w 18. bielskim batalionie desantowo-szturmowym na stanowisku celowniczego moździerza.
W 2004 r. wyjechał pełnić służbę w ramach III zmiany PKW Irak.
Poległ 19 sierpnia 2004 r. w wypadku samochodowym do którego doszło podzas ostrzelania patrolu.
Został pośmiertnie awansowany do stopnia kaprala oraz wyróżniony wpisem do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej.
Śp. kpr. Grzegorz RUSINEK był kawalerem.

 

 


 

chor. Karol SZLĄZAK urodził się w 1976 r. w Opocznie.
Służbę wojskową rozpoczął w 2000 r. W 2002 r. ukończył szkołę chorążych i został skierowany do 7. Dywizjonu Lotniczego na stanowisko starszego technika klucza eksploatacji osprzętu śmigłowca.
W 2004 r. pełnił służbę w III zmianie PKW Irak. Zginął 15 grudnia 2004 r. w katastrofie śmigłowca.
Został pośmiertnie mianowany na stopień chorążego oraz wpisany do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej.
Śp. chor. Karol SZLĄZAK pozostawił żonę i córkę.

 

 


 

kpt. Sławomir STRÓŻAK urodził się 26 listopada 1970 r. w Jaworznie.
W roku 1995 ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu  Następnie służył w 18 Bielskim Batalionie Desantowo-Szturmowym.
Brał udział w misji w KFOR w Kosowie oraz PKW w Iraku gdzie dowodził kompanią.
Poległ w  czasie służby w PKW Irak 8 maja 2004 r. wskutek ran odniesionych w wyniku ekspolozji ładunku wybuchowego.
Pośmiertnie odznaczony przez Prezydetna RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Został wyróżniony wpisem do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej za szczególną odwagę i ofiarność podczas pełnienia służby w ramach PKW Irak.
Śp. kpt. Sławomir STRÓŻAK zostawił żonę i troje dzieci.

 


 

kpr. Gerard WASIELEWSKI urodził się w 1983 r. w Pokrzydowie. 
W 2002 r. rozpoczął zasadniczą służbę wojskową w 1. Ośrodku Kierowców w Grudziądzu na stanowisku kierowcy. 
27 maja 2003 r. został przyjęty do nadterminowej zasadniczej służby wojskowej i w czerwcu tego samego roku objął stanowisko celowniczego w 12. Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie. 
Od 4 sierpnia 2003 r. pełnił służbę wojskową w PKW Irak.
Zginął 22 grudnia 2003 r. w wyniku tragicznego wypadku na terenie bazy w Karbali.
Został pośmiertnie mianowany na stopień kaprala oraz uhonorowany wpisem do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej.
Śp. Gerard WASILEWSKI był kawalerem.

 


 

kpr. Andrzej ZIELKE urodził się 17 kwietnia 1978 r. w Elblągu.
Służbę wojskową rozpoczął w 1997 r. Po ukończeniu Szkoły Podoficerskiej jako elektromechanik pełnił służbę w pododdziałach 16. żuławskiego batalionu remontowego w Elblągu.

W 2004 r. wyjechał do Iraku pełnić służbę w PKW na stanowisku sapera w patrolu rozminowania.
Poległ 8 czerwca 2004 r. w skutek ran odniesionych podczas ostrzału moździerzowego niedaleko Bagdadu.
Został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Zasługi oraz awansowany do stopnia kaprala.
Kpr. Andrzej ZIELKE zostawił żonę i syna.

 

 


 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP