Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
JUGOSŁAWIA

Rozpad Jugosławii w 1991 r. doprowadził do wybuchu wojny między armiami nowych państw a siłami serbskimi. Aby zapobiec eskalacji walk i uchronić ludność cywilną przed czystkami ONZ postanowiło utworzyć w lutym 1992 r. Siły Ochronne Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNPROFOR).  W szczytowym momencie liczyły one ponad 38 tysięcy osób, zarówno wojskowych, obserwatorów cywilnych jak i policjantów. Polska, jako jedno z 12 państw, wystawiło liczący  początkowo ok. 800 a docelowo ok. 1020 żołnierzy batalion operacyjny do relacji zadań mandatowych misji. Najwyższymi z nich były: patrolowanie nadzorowanego obszaru, ochrona ważnych instalacji, eskortowanie konwojów humanitarnych, nadzorowanie magazynów zdeponowanej broni serbskiej, kontrola procesu wycofania wojsk Jugosłowiańskiej Narodowej Armii oraz informowanie Kwatery Głównej UNPROFOR o naruszaniu zawieszenia broni przez strony konfliktu. Pogarszająca się sytuacja w rejonie konfliktu oraz małą skuteczność sił pokojowych doprowadziły do zmiany jednolitej struktury organizacyjnej UNPROFOR w marcu 1995 roku. Dodatkowo oprócz sił UNPROFOR w Bośni i Hercegowinie ustanowiono Operację ONZ Przywrócenia Zaufania w Chorwacji (UNCRO) oraz Siły Zapobiegawcze ONZ w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (UNPREDEP). Także w tych misjach wzięli udział polscy żołnierze i obserwatorzy. Łącznie do końca 1995 roku w ramach działań pokojowych UNPROFOR I UNCRO wzięło udział prawie 4 tysiące polskich żołnierzy i pracowników wojska. 

W trakcie misji w Jugosławii poległo lub zmarło 7 polskich żołnierzy.


CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!


 

st. kpr. Marek DZIAK urodził się 7 lutego 1974 r. w Tyczynie.
W 1993 r. został powołany do służby wojskowej.
W 1994 r. rozpoczął służbę na misji UNPROFOR w b. Jugosławii na stanowisku kierowcy-elektryka.
Zginął 14 sierpnia 1994 r. w wyniku wypadku samochodowego.
Śp. Marek DZIAK został pośmiertnie awansowany do stopnia st. kaprala.


 

  

st. szer. Adam JAZUKIEWICZ urodził się w 1972 r. w Szczecinie.
W 1992 r. został powołany służył w 36. Łużyckim Pułku Zmechanizowanym.
W 1994 r. uczestniczył w misji UNPROFOR w b. Jugosławii.
Śp. st. szer. Adam JAZUKIEWICZ zginął śmiercią tragiczną 27 listopada 1994 r.

 

 

 

 

 


 

mjr Witold KOWALCZYK urodził się w 1953 r.
Był absolwentem Wyższej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. W latach 1976-1980 był dowódcą plutonu zabezpieczenia inżynieryjno-saperskiego w 11 Polowej Technicznej Bazie Remontowej w Skwierzynie. Następnie służył w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych. W latach 1983-1993 był dowódcą kompanii maszyn inżynieryjnych w 61 Brygadzie Artylerii Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Skwierzynie. W 1987 r. ukończył wyższy kurs doskonalenia oficerskiego.
W 1993 r. rozpoczął służbę na misji UNPROFOR w b. Jugosławii, gdzie pełnił funkcję dowódcy plutonu inżynieryjno-saperskiego.
Mjr Witold KOWALCZYK poległ 23 czerwca 1994 r. podczas rozminowywania drogi w okolicy wsi Plaski w b. Jugosławii.

 


 

ppor. Wiesław KUCIŃSKI urodził się w 19 grudnia 1957 r. w Sępopolu.
W 1978 r. został powołany do służby wojskowej. W 1981 r. został absolwentem Szkoły Chorążych Wojsk Inżynieryjnych i Komunikacji. Służył w 1 Warszawskiej Brygadzie Saperów i 1 Brygadzie Saperów w Brzegu. Uczestniczył w misji UNDOF w Syrii i UNPROFOR w b. Jugosławii.
Ppor. Wiesław KUCIŃSKI poległ 23 czerwca 1994 r. podczas rozminowywania drogi w okolicy wsi Plaski na terenie b. Jugosławii.
Śp. ppor. Wiesław KUCIŃSKI zostawił żonę i syna.

 


 

kpr. Piotr MOSZYŃSKI urodził się 22 lipca 1974 r. w Poniatowej.
Służbę wojskową rozpoczął w 1994 r. jako elew w szkole Podoficerskiej w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie. Ukończył szkołę podoficerską i został mianowany na stopień kaprala oraz skierowany do 7 Pułku Zmechanizowanym w Lublinie. Następnie trafił do Wojskowego Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych ONZ w Kielcach, gdzie pełnił funkcję dowódcy drużyny.
Służył w misji UNPROFOR na terenie b. Jugosławii.
Zginął śmiercią tragiczną 10 kwietnia 1995 r.
Śp. kpr. Piotr MOSZYŃSKI był kawalerem.

 


 

szer. Dariusz SOROKOPAS urodził się 10 lipca 1970 r.
W 1992 r. rozpoczął służbę w ramach misji UNPROFOR w b. Jugosławii na stanowisku strzelca.
Śp. szer. Dariusz SOROKOPAS zmarł 15 października 1992 r.

 

 

 

 

 


 

st. kpr. Wiesław SZKWAREK urodził się w 1972 r. w Kożuchowie.
W 1992 r. został powołany do służby w 12. Batalionie Drogowym w Tarnowskich Górach.
W 1994 r. uczestniczył w misji UNPROFOR w b. Jugosławii.
Śp. st. kpr. Wiesław SZKWAREK zginął śmiercią tragiczną 27 listopada 1994 r.

 

 

 

 


 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP