Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KAMBODŻA

Wieloletni konflikt w Kambodży niosący cierpienie dla jej obywateli oraz destabilizujący sytuację w regionie został zakończony dopiero w wyniku interwencji społeczności międzynarodowej na początku lat 90-tch XX w. W 1991 r. w Paryżu udało się podpisać porozumienie pokojowe pomiędzy Koalicyjnym Rządem Demokratycznej Kampuczy a prowietnamskim Ludowej Republik Kampuczy kończące trwającą od 1978 r. wojnę domową. Pozwoliło to na wysłanie w październiku 1991 r. Misji Przygotowawczej ONZ do Kambodży (UNAMIC), której zadaniem było pierwszych demokratycznych wyborów w tym kraju. W skład misji weszło też udział 2 obserwatorów wojskowych z Polski.
Nad przebiegiem wyborów miała czuwać utworzona w marcu 1992 r. Tymczasowa Administracja ONZ w Kambodży (UNTAC). W skład sił ją tworzących weszli także przedstawiciel polskiej armii. Mandat misji został wypełniony we wrześniu 1993 r., po ogłoszeniu konstytucji Królestwa Kambodży i utworzeniu nowego rządu. Łącznie w UNTAC wzięło udział 1253 żołnierzy zawodowych i służby zasadniczej oraz pracowników wojska.

W trakcie misji w Kambodży poległo lub zmarło 5 polskich żołnierzy.

                                                                                                                                          Więcej o misji…


CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!


 

chor. sztab. Andrzej BAKSELEROWICZ urodził się 16 listopada 1949 r. w miejscowości Głuszyca.
W 1966 r. został powołany do służby wojskowej w Krośnie Odrzańskim na stanowisku Szefa Zaopatrzenia Mundurowego 4. Batalionu Zaopatrzenia w 4 Dywizji Zmechanizowanej.
W latach 1977 – 1978 służył w IX zmianie misji UNEF II w Egipcie stanowisku szefa bazy El-Tassa.
W 1993 r. rozpoczął służbę w ramach misji UNTAC w Kambodży. Został wyznaczony na stanowisko magazyniera w 1 Kompanii Wsparcia Logistycznego.
Śp. chor. sztab. Andrzej BAKSELEROWICZ zginął 25 maja 1993 r. w wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas pełnienia służby.

 


 

st. chor. sztab. Eugeniusz LEWANDOWSKI urodził się w 1947 r.
W 1992 r. wyjechał pełnić służbę w ramach misji UNTAC w Kambodży na stanowisku pomocnika kierownika magazynu w Centralnej Składnicy Zaopatrzenia.
Zginął 26 października 1992 r. w wypadku samochodowym podczas wykonywania obowiązków służbowych.
Śp. st. chor. sztab. Eugeniusz LEWANDOWSKI zostawił żonę.

 
 

 


 

chor. Stefan SEKUŁA urodził się w 1957 r. w Dębnie Lubuskim.
W 1977 r. powołany został do służby wojskowej w 28 Samodzielnym Batalionie Dowozu Amunicji i 18 Dywizjonie Artylerii.
W 1992 r. wyjechał pełnić służbę w ramach misji UNTAC w Kambodży.
Zmarł 24 grudnia 1992 r.
Śp. chor. Stefan SEKUŁA zostawił żonę i dwóch synów.

 

 

 

 

 


 

st. chor. sztab. Andrzej WYDRZYŃSKI urodził się w 1949 r.
W 1978 r. rozpoczął służbę w 33. Pułku Inżynieryjno – Budowlanym w Gdyni.
W 1992 r. wyjechał pełnić służbę w ramach misji UNTAC w Kambodży.
Zginął 26 października 1992 r. w wypadku samochodowym podczas wykonywania obowiązków służbowych.
Śp. st. chor. szt. Andrzej WYDRZYŃSKI zostawił żonę. 

 

 


 

st. chor. sztab. Zdzisław WYRĘBIAK urodził się w 1953 r. w Teodorowie.
W 1974 r. ukończył Szkołę Chorążych Służb Kwatermistrzowskich. Od 1974 pełnił służbę w 28. pułku inżynieryjno-technicznym w Nowym Dworze Mazowieckim jako dowódca plutonu a od 1978 r.  pełnił służbę w 2. Rejonowej Składnicy Technicznej w Pomiechówku.
Pełnił służbę w ramach misji UNDOF w Syrii oraz UNTAC w Kambodży.
Zmarł 27 marca 1993 r. podczas wykonywania zadań służbowych w ramach misji w Kambodży.
Śp. st. chor. sztab. Zdzisław WYRĘBIAK zostawił żonę i córkę.

 


 


 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP