Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KOSOWO


CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!


 

st. plut. Jerzy ABRAM urodził się w 1976 r.
Służbę wojskową rozpoczął w 21. Batalionie Dowodzenia w Rzeszowie.
Od 1997 r. służył w 1. Dęblińskim Pułku Drogowo-Mostowym. Od 2000 r. pełnił służbę na stanowisku dowódcy drużyny w Batalionie Polsko-Ukraińskim w Przemyślu.
Od 2000 r. służył na misji KFOR w Kosowie na stanowisku operatora.
Śp. plut. Jerzy ABRAM zginął 14 sierpnia 2000 r. w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

 

 

 


 

st. chor. Robert FRĄSZCZAK urodził się w 1972 r. w Bydgoszczy.
W 1991 r. rozpoczął służbę wojskową jako kadet w Centrum Szkolenia Służby Samochodowo-Czołgowej w Pile. Zawodową służbę wojskową rozpoczął 1994 r. w 10. Dywizji Zmechanizowanej. Od roku 1999 służył w 10. Brygadzie Logistycznej.
W 2002 r. rozpoczął służbę w ramach misji KFOR w Kosowie.
Zginął tragicznie 10 marca 2003 r.
Śp. st. chor. Robert FRĄSZCZAK zostawił żonę i syna.

 

 

 


 

st. szer. Tomasz ŁUGOWSKI wstąpił do wojska 6 marca 1998 r.
Od 1998 do 1999 roku służył misji UNDOF w Syrii. Od 2000 r. służył jako sanitariusz w Polskiej Jednostce Wojskowej Okręgu Strategicznego 1508 w Mitovicy podczas misji KFOR w Kosowie.
Śp. st. szer. Tomasz ŁUGOWSKI zginął 21 maja 2000 r. w wyniku nieszczęśliwego wypadku.


 

 

 


 

ppłk Zbigniew WYDRYCH urodził się 1 czerwca 1960 r.
W 1979 r. rozpoczął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. Od 1983 r. służył w 17 dywizji Artylerii.
W latach 1992-1993 brał udział w misji UNPROFOR w b. Jugosławii.  
W 1999 r. po raz kolejny wyjechał do byłej Jugosławii w ramach misji KFOR w Kosowie.
Zginął tragicznie 11 grudnia 1999 r.
Został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi. Minister Obrony Narodowej pośmiertnie awansował Zbigniewa WYDRYCHA do stopnia podpułkownika.
Śp. ppłk Zbigniew WYDRYCH zostawił żonę i dzieci.

 

 


 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP