Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
LIBAN

W roku 1992 Polacy zostali zaproszeni do pełnienia zadań w ramach Tymczasowych Siłach  Zbrojnych ONZ w Libanie  (UNIFIL). Państwo to od lat 70-tych ubiegłego stulecia targane było konfliktami zbrojnymi związanymi między innymi z walkami z Izraelem. W tym czasie bojownicy palestyńscy, którzy musieli opuścić Jordanie po nieudanej próbie przejęcie władzy w tym kraju,  przenieśli się do Libanu, gdzie istniała już liczna diaspora palestyńska. Członkowie Organizacji Wyzwolenia Palestyny, nie uznający państwa izraelskiego, rozpoczęli serię akcji terrorystycznych zarówno z terenów Libanu jak i w innych regionach świata wymierzonych w społeczność żydowską. W odpowiedzi na te działania w maju 1973 r. władze w Bejrucie próbowały usunąć terrorystów z OWP, jednak ich oddziały były na tyle silne, że utrzymali oni swoje pozycje w południowym Libanie. W 1975 r. w Libanie wybuchła wojna domowa w trakcie której chrześcijańskie bojówki Falangi Libańskiej ścierały się z koalicją sił muzłumańsko-druzyjsko-palestyńskich. Do walk wewnętrznych na prośbę Bejrutu włączył się Izrael, który dostarczał uzbrojenie oddziałom chrześcijańskim. Rok później interwencji w Libanie dokonała też Syria, wspierana przez wojska Ligi Państw Arabskich.
11 marca 1978 r. palestyńscy terroryści ze stanowiącego część OWP ugrupowania Al-Fatah. uprowadzili a następnie zamordowali 37 Izraelczyków. W odpowiedzi na ten i kolejne ataki palestyńskich bojówek  rząd izraelski rozpoczął operację odwetową, która usunęła z południowego Libanu, aż do linii rzeki Litani, większość sił palestyńskich. Pod wpływem rezolucji ONZ oddziały żydowskie wycofały się, jednak zdążyły utworzyć przygraniczną strefę buforową, którą nadzorowały sprzymierzone z nimi oddziały milicji chrześcijańskich, tzw. Armia Południowego Libanu.
Aby zapewnić bezpieczeństwo i czuwać nad wycofywaniem się Izraelczyków, Rada Bezpieczeństwa ONZ 19 marca 1978 r. podjęła decyzję o powstaniu sił UNIFIL. Miały one na celu potwierdzenie wycofania sił Izraela z tego kraju, przywrócenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w rejonie, a także pomoc rządowi w Bejrucie w sprawowaniu efektywnej władzy. Wobec eskalacji konfliktu między Izraelem a Palestyńczykami w roku 1982 Sekretarz Generalny ONZ zwiększył zakres zadań pełnionych przez siły UNIFIL. Miały one dodatkowo zająć się między innymi ochroną ludności cywilnej, dostarczaniem żywności i wody czy też niesieniem pomocy medycznej lokalnej ludności. 

 W trakcie misji w Libanie poległo lub zmarło 7 polskich żołnierzy.

 
                                                                                                                                               Więcej o misji…


CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!


 

st. sierż. Kazimierz BOROCH urodził się 3 marca 1960 r.
Zasadniczą służbę wojskową odbył w latach 1980 - 1982 jako kierowca w batalionie zaopatrzenia. W 1982 r. odszedł do cywila po to by po trzech latach wrócić do służby w macierzystym 14. Batalionie Zaopatrzenia w Szczecinie. Od 1995 r. służył w 12. Batalionie Dowodzenia na stanowisku dowódca drużyny-starszy magazynier.
W roku 1997 wyjechał na misję UNIFIL w Libanie gdzie pełnił służbę na stanowisku kierowcy w plutonie pojazdów lekkich.
Zginął tragicznie 7 maja 1997 r. w Libanie.
Śp. st. sierż. Kazimierz BOROCH zostawił żonę i dwoje dzieci.

 

 


sierż. sztab. Bogusław GIBAS urodził się 31 października 1963 r. w Wałbrzychu.
W 1982 r. rozpoczął służbę wojskową jako elew Szkoły Młodszych Specjalistów Wojsk Pancernych w Braniewie. Następnie służył jako mechanik w 35. Pułku Czołgów Średnich.
W 1996 r. uczestniczył w misji UNIFIL w Libanie.
W 2002 r. ponownie służył w ramach misji UNIFIL Liban na stanowisku operator dźwigu w batalionie logistycznym.
Śp. sierż sztab. Bogusław GIBAS zginął 5 października 2002 r. w wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas wykonywania zadań służbowych.

 

 


 

st. chor. sztab. Mieczysław JASZCZUK urodził się 20 października 1954 r. w Łosicach.
W 1972 r. rozpoczął służbę wojskową rozpoczął jako elew Podoficerskiej Szkoły Zawodowej Służby Samochodowej. Następnie służył jako kierowca w Centralnym Ośrodku Szkolenia Ogólnowojskowego i Centrum Doskonalenia Oficerów. W roku 1990 rozpoczął służbę w Zarządzie Wojskowych Spraw Zagranicznych Sztabu Generalnego jako chorąży wydziału administracji ogólnej.
W latach 1993 - 1995 uczestniczył w misji UNDOF w Syrii na stanowisku szefa kompanii.
W 1997 r. został skierowany do udziału w misji UNIFIL w Libanie.
Zmarł 17 stycznia 1998 r.
Śp. st. chor. sztab. Mieczysław JASZCZUK zostawił żonę i trójkę dzieci.

 


st. chor. sztab. Zbigniew JASZDEJEWSKI urodził się w 1951 r.
W 1996 r. uczestniczył w misji UNIFIL w Libanie.
Śp. st. chor. sztab. Zbigniew JASZDEJEWSKI zmarł tragicznie 8 listopada 1996 r.

 

 

 

 

 

 


 

mjr Marek KALETKA urodził się 26 marca 1955 r. w Pradze.
Powołany do służby wojskowej 1974 r. w 13. Pułku Lotnictwa Transportowego w Krakowie. Wielokrotnie brał udział w misjach zagranicznych: w 1987 roku w Etiopii, w 1990 r. w Syrii, w 1992 r. w Iraku i Kuwejcie. Od kwietnia 1994 r. służył w Libanie jako oficer MOVOCON-u w Kwaterze Głównej w przedstawicielstwie UNIFIL w Bejrucie.
Marek KALETKA zmarł nagle w Bejrucie 2 czerwca 1994 r.
Śp. mjr Marek KALETKA zostawił żonę i córkę.

 

 


 

st. sierż. sztab. Andrzej MALINOWSKI służył w 1. Okręgowym Magazynie Łączności w Legionowie. Od 1996 roku pełnił służbę w ramach misji UNIFIL Liban w Zgrupowaniu Pododdziałów Remontowych na stanowisku starszego mechanika w plutonie remontowym sprzętu łączność, optycznego i elektronicznego.
Śp. st. sierż. sztab Andrzej MALINOWSKI zmarł 3 lutego 1997 r.

 

 

 

 

 


 

sierż. Andrzej WOJDA urodził się 19 kwietnia 1957 r.
Od roku 1977 pełnił służbę zasadniczą w 60. Okręgowym Warsztacie Uzbrojenia i Elektroniki na stanowisku dowódcy drużyny.
W 1993 r. brał udział w misji UNTAC w Kambodży na stanowisku st. kierowca – spawacz.
W 1995 r. wyjechał na misję UNIFIL w Libanie. Służył na stanowisku kierowcy Plutonu Zabezpieczenia Zgrupowania Pododdziałów Inżynieryjnych.
Śp. sierż. Andrzej WOJDA zmarł na misji 14 lipca 1995 r.

 

 

 


 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP