Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
POMNIKPomnik Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa

 Ważnym miejscem upamiętniania żołnierzy i pracowników wojska, którzy ponieśli najwyższą ofiarę w służbie na rzecz światowego pokoju i stabilizacji jest Pomnik Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa, usytuowany w bezpośrednim otoczeniu Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.
 
Ideowym dopełnieniem wykonanej z brązu bryły Pomnika jest Ściana Pamięci z nazwiskami wszystkich żołnierzy poległych i zmarłych w misjach, wygrawerowanymi na tabliczkach - baretkach z brązu osadzonych na symbolicznym tle, tworzonym przez stylizowane orły Rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczących w misjach.
 
Architektonicznym dopełnieniem całości założenia memorialnego jest surowa w swej wymowie granitowa nawierzchnia placu wraz z masztami flagowymi oraz odpowiednio dobranym oświetleniem, które po zmroku nadaje całości szczególny i niepowtarzalny charakter.
 
Organizacja przestrzeni sprzyja zarówno indywidualnej refleksji jak i uroczystościom.
 
Autorem rzeźby Pomnika jest prof. nadzw. dr hab. Maciej Aleksandrowicz, ceniony wykładowca Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
 
Opis przesłania Pomnika wyrażony słowami autora:
 
Rzeźba o wysokości 3,5 m przedstawia w formie metaforycznej tradycyjne polski sposób upamiętnienia poległych rycerzy i ważnych osobistości z czasów I Rzeczpospolitej. Forma pomnika odwołuje się do sarmackich dekoracji pogrzebowych zwanych castrum doloris. Dekoracje te przedstawiały atrybuty z życia poległych i w centralnym miejscu typowo polski motyw - portret trumienny. Uroczystości pogrzebowe (pompa funebris) przybierały często postać demonstracji patriotycznej i stanowej  - rycerskiej dumy. Upamiętnienie poległych żołnierzy stanowi znaczną część narodowej tradycji artystycznej zwłaszcza rzeźbiarskiej i architektonicznej. W pierwszych trudnych chwilach naturalne staje się odwołanie do smutku lecz po latach pomniki stanowią o pamięci bohaterstwa upamiętnionych osób.
 
Pomnik odwołując się do tradycyjnego tematu przedstawia go w sposób nowoczesny. Przypomina współczesny sprzęt wojskowy – pancerze i uzbrojenie. Rzeźba mimo licznych kierunków diagonalnych przybiera w dynamiczny sposób pozycję pionową charakterystyczną dla klasycznych obelisków. Odwołując się do, nieraz trudnego do uniesienia, poczucia obowiązku i dumy jakie nakłada bycie polskim żołnierzem oraz do ostatecznego tryumfu pamięci o ich czynach. Nad założeniem znajduje się orzeł wojskowy. Symbolizuje on każdego z poległych. Uniesienie go pokazuje, iż idea, dla której polegli nie zginie i podobnie jak na mundurach żyjących, symbol ten znajdować się będzie zawsze najwyżej.
 
Ściana pamięci wieńcząca przestrzennie założenie plastyczne upamiętnia każdego żołnierza poległego w służbie poza granicami kraju. - Maciej Aleksandrowicz.

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP