Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Punkt informacyjno-konsultacyjny
 • Jak uzyskać status weterana lub weterana poszkodowanego?
 • Czy jako żołnierz mogę zapisać się do stowarzyszenia zrzeszającego weteranów?
 • Czy jako weteran lub weteran poszkodowany mogę ubiegać się o zapomogę?
 • Czy jako weteran poszkodowany mogę ubiegać się o dofinansowanie na naukę?
 • Czy przysługują mi uprawnienia (i na jakich zasadach) zawiązane ze służbą zdrowia?

To tylko kilka przykładów, na które otrzymasz odpowiedź w naszym punkcie informacyjno – konsultacyjnym.

Masz jakiekolwiek pytania związane ze służbą poza granicami kraju? Zadzwoń, napisz do nas. Wszystkie ważne kontakty poniżej:
 


e-mail:   weteraniron.mil.pl

Kierownik Zespołu Wsparcia Weteranów:
Mariusz POGONOWSKI - tel. 261 842 074
e-mail:   m.pogonowskiron.mil.pl

 Specjaliści Zespołu:

tel.: 261 842 234  sprawy weteranów oraz rodzin żołnierzy poległych wynikające z faktu służby poza granicami państwa;
tel.:
261 842 237  sprawy weteranów oraz rodziny żołnierzy poległych wynikające z faktu służby poza granicami państwa;
tel.: 261 842 149  sprawy instytucji, organizacji i innych podmiotów związane z zakresem działalności Zespołu.

 


 

W ramach informacyjnego i doradczego charakteru Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa nasz Radca prawny udziela wsparcia i konsultacji prawnych w zakresie m.in.:

 •  spraw związanych z uzyskaniem statusu weterana i weterana poszkodowanego oraz skutecznego korzystania z uprawnień dla weteranów i weteranów poszkodowanych;
 •  spraw weteranów i weteranów poszkodowanych związanych z zawodową służbą wojskową oraz zaopatrzeniem emerytalno – rentowym i zaopatrzeniem medycznym;
 •  spraw pracowniczych weteranów pozostających w stosunku pracy;
 •  spraw rodzin żołnierzy poległych, wynikających z faktu służby poza granicami państwa.


tel. 261 842 077 poniedziałek - czwartek w godz.: 9:00 -14:00
          e-mail:  m.skibaron.mil.pl


W ramach informacyjnego i doradczego charakteru Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa nasz Psycholog :

 • udziela pomocy psychologicznej weteranom i weteranom poszkodowanym oraz rodzinom tych żołnierzy, jak i rodzinom żołnierzy poległych w misjach w postaci: konsultacji i psychologicznych, porad psychologicznych, terapii indywidualnej krótkoterminowej, konsultacji małżeńskich oraz rodzinnych;
 • współorganizuje zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla weteranów i weteranów poszkodowanych oraz rodzin tych żołnierzy, m.in. z zakresu postępowania w sytuacjach kryzysowych, np. śmierci lub niepełnosprawności członka rodziny – partnera, rodzica;
 • podejmuje działania na rzecz zapewnienia wsparcia, pomocy i opieki dla weteranów, członków ich rodzin oraz rodzin żołnierzy i pracowników wojska, którzy ponieśli śmierć w działaniach poza granicami państwa lub w następstwie udziału w tych działaniach.

 

tel.: 261 842 078 - Natalia GRZESZCZUK poniedziałek - piątek w godz.:8:00 -15:00
          e-mail:  weteraniron.mil.pl

 


  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

  
 • BIP