Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Struktura

Podlega pod: Departament Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej

 • Zespół Wsparcia Weteranów - realizuje zadania o charakterze informacyjno-konsultacyjnym i doradczym oraz związane z organizacją wsparcia i pomocy weteranom, ich rodzinom oraz rodzinom żołnierzy i pracowników wojska, którzy ponieśli śmierć podczas działań poza granicami państwa lub w następstwie udziału w tych działaniach.

więcej...

 • Zespół Edukacji i Tradycji– realizujący zadania związane z szeroko pojętą działalnością edukacyjną oraz promocją i popularyzacją udziału żołnierzy Wojska Polskiego w działaniach poza granicami państwa. Zespół zajmuje się także pielęgnowaniem pamięci o żołnierzach i pracownikach wojska poległych w działaniach poza granicami państwa, organizacją i prowadzeniem Sali Tradycji oraz biblioteki, a także gromadzeniem dokumentów i pamiątek związanych z udziałem polskich żołnierzy w działaniach poza granicami oraz ich odpowiednią ekspozycją.

  więcej...

 • Zespół Zabezpieczenia – realizujący zadania związane z funkcjonowaniem Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w zakresie logistycznym, finansowym oraz obsługi kancelaryjnej.

 

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

  
 • BIP