Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SYRIA


CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!


 

st. chor. Wiesław CABAN urodził się w 1959 r.
W roku 1980 został powołany do zasadniczej służby wojskowej.
Służbę zawodową rozpoczął w 1982 r.
W 1991 r. rozpoczął służbę w ramach misji UNDOF w Syrii.
Zginął tragicznie 10 marca 1992 r.
Śp. st. chor. Wiesław CABAN zostawił żonę i dwoje dzieci.

 

 

 


 

kpr. Tomasz CHMURA urodził się 19 listopada 1972 r. w Przeworsku.
W 1991 r. rozpoczął służbę wojskową w 14. Pułku Zmechanizowanym w Przemyślu na stanowisku kierowcy.
W 1992 r. rozpoczął służbę w misji UNIFIL w Libanie najpierw na stanowisku kierowcy a następnie jako sanitariusz.
W 1993 r. ponownie skierowany do służby w misji UNIFIL.
W latach 1993-94 służył w dwóch zmianach w misji UNDOF w Syrii. Pełnił służbę na stanowisku kierowca ambulansu - sanitariusz.
Śp. kpr. Tomasz CHMURA zginął 29 maja 1994 r. w czasie pożaru budynku na terenie obozu Camp Ziouani w Syrii.


 


 

szer. Robert JANKOWSKI urodził się w 1971 r.
W 1991 r. rozpoczął służbę wojskową w 98. dywizjonie artylerii przeciwpancernej.
Od 1991 r pełnił służbę w ramach XXXV zmiany misji UNDOF w Syrii na stanowisku kierowcy mechanika samochodowego.
Śp. szer. Robert JANKOWSKI zmarł w Syrii 4 lutego 1992 roku.

 

 

 


 

chor. Kazimierz KAJSZCZAK urodził się w 1944 r.
W 1964 r. rozpoczął służbę wojskową w 30. Pułku Czołgów Średnich. Zajmował stanowisko podoficera sanitarnego m.in. w 3. Łużyckiej Dywizji Artylerii Obrony Powietrznej Kraju oraz w 4. Kołobrzeskim Pułku Zabezpieczenia Warszawskiego Okręgu Wojskowego.
Od 1991 r. pełnił służbę w ramach misji UNDOF w Syrii, gdzie pełnił funkcję technika-analityka.
Śp. chor. Kazimierz KAJSZCZAK zginął śmiercią tragiczną 20 września 1991 r.

 


 

sierż. Wiktor LENCZEWSKI urodził się w 1958 r.
Zawodową służbę wojskową rozpoczął w Sudeckiej Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza. W latach 1980-1982 pełnił funkcję dowódcy drużyny w Łużyckiej Brygadzie Wojsk Obrony Pogranicza. W 1987 r. objął obowiązki starszego kancelisty w 23. Brygadzie Artylerii Armat w Zgorzelcu.
Brał udział w misji UNDOF w Syrii.
Śp. sierż. Wiktor LENCZEWSKI zginął 8 sierpnia 1992 r. w wypadku samochodowym.

 

 


 

st. sierż  Lucjan SKRZEK urodził się 19 grudnia 1933 r. w miejscowości Janowo.
Powołany do służby w 1953 r. W 1978 r. rozpoczął służbę pokojową w ramach misji UNDOF w Syrii. 17 lipca 1978 r. zgłosił się na ochotnika do sprowadzenia transportu logistycznego, który utknął na pustyni. Kilka kilometrów przed bazą stracił przytomność z powodu udaru cieplnego. Próba ratowania życia się nie powiodła.  Zmarł 17 lipca 1978 r.
Śp. st. sierż sztab. Lucjan SKRZEK zostawił żonę i dwoje dzieci.

 

 


 

sierż. Grzegorz SZUKIEŁOJĆ urodził się 27 lutego 1975 r.
W wojsku służył od 1996 r. jako elew w Wyższej Szkoły Oficerskiej w Toruniu, a następnie w 9. Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej jako podoficer sztabowy.
W latach 2004-2005 uczestniczył w misji PKW Irak jako podoficer sztabowy.
W latach 2007-2008 uczestniczył w misji UNDOF w Syrii jako starszy kancelista.
Sierż. Grzegorz SZUKIEŁOJĆ zmarł tragicznie 19 lutego 2008 r.

 


 

plut. Krzysztof WYSOCKI urodził się 1976 r.
W 2001 r. rozpoczął służbę w 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej.
Od 2005 r. służył w misji UNDOF w Syrii jako dowódca drużyny.
Śp. plut. Krzysztof WYSOCKI zginął tragicznie 12 grudnia 2005 r.

 

 

 

 


 

szer. Józef ZUZAŃSKI urodził się 12 marca 1974 r. w Chełmie.
W 1994 r. skierowany został do Ośrodka Szkolenia Kucharzy w Chełmie. Po przeszkoleniu trafił do Wojskowego Centrum Szkolenia dla potrzeb Sił Pokojowych ONZ w Kielcach.
W 1994 r. pełnił służbę w ramach misji UNDOF Syria.
Śp. szer. Józef ZUZAŃSKI zginął tragicznie 28 września 1994 r.

 

 

 

 


    
  • BIP
pdf

Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP