Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WSPIERAJĄ WETERANÓW

 

 

 

 


Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju powstało z inicjatywy własnej żołnierzy w służbie czynnej oraz rezerwy, którzy służyli w misjach poza granicami kraju, zostali ranni, poszkodowani lub których problemy wynikają bezpośrednio z faktu pełnienia służby poza granicami państwa.


Więcej: http://www.stowarzyszenierannych.pl/

     


 
Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ powstało w 1999 roku z inicjatywy uczestników misji pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Stowarzyszenie w grudniu 2014 roku obchodziło XV rocznicę powstania.


Więcej:  http://www.skmponz.pl

  
     Zrzeszenie Weteranów jest organizacją otwartą i skupiającą różne środowiska weteranów i żołnierzy działających poza granicami w Polsce, ale nie tylko. Wśród naszych członków są również funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, żołnierze z Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Sił Specjalnych oraz przedstawiciele innych służb państwowych. Łączy nas idea wzajemnego wspierania się i pomocy innym weteranom..


Więcej:  http://zrzeszenieweteranow.pl

  
     

 
Stowarzyszenie Rodzin Poległych Żołnierzy Pamięć i Przyszłość jest środowiskiem zrzeszającym rodziny, których mężowie, ojcowie i synowie ponieśli największą ofiarę, ofiarę życia. Daleko od Polski, najdroższych im osób i wspomnień wykonując swoje żołnierskie zadania, pełniąc służbę w misjach poza granicami kraju reprezentując Polskę i polski mundur.
 
Więcej: http://www.pamiecprzyszlosc.pl
 
     
 

    

  Fundacja Dorastaj z Nami  powstała w efekcie współdziałania przedstawicieli środowiska biznesu i ich troski o los dzieci, których rodzice zginęli w trakcie pełnienia służby publicznej dla naszego kraju. Fundacja została zarejestrowana 21 lipca 2010 roku. Największe działające w Polsce firmy powołując Fundację chciały docenić wagę pracy osób w służbie publicznej na rzecz naszego kraju. Ideą, która przyświecała Fundatorom była pomoc dla  dzieci osób poszkodowanych w trakcie pełnienia służby publicznej. Fundacja swoją pomocą obejmuje dzieci osób poszkodowanych w trakcie pełnienia służby publicznej, włączając tu między innymi dzieci poszkodowanych strażaków, żołnierzy, ratowników górskich, policjantów, jak i również dzieci osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej.
 
Więcej:  http://www.dorastajznami.org
 
    Fundacja „Nikt nie zostaje” to jedna z najmłodszych fundacji zajmujących się pomocą weteranom i ich rodzinom.  Mottem fundacji jest znana żołnierzom maksyma: „Nikt nie zostaje”, mówiąca, że każdy wróci do domu, bo towarzysze broni nie zaponą nawet o tych, którzy polegli. Jej założycielką i przewodniczącą jest poseł Jadwiga Zakrzewska.  Mimo iż fundacja „Nikt nie zostaje” powstała w 2013 roku, może już poszczycić się dużymi dokonaniami. Najważniejszym celem, jaki sobie stawia, jest pomoc żołnierzom Wojska Polskiego rannym i poszkodowanym w operacjach poza granicami kraju. Fundacja niesie pomoc także ich rodzinom oraz rodzinom żołnierzy poległych na misjach. Prowadzi  również działalność informacyjną, wydawniczą oraz na rzecz integracji środowiska żołnierzy powracających z misji. Fundacja „Nikt nie zostaje” nie koncentruje się na pomocy poszczególnym żołnierzom (choć takiej możliwości nie wyklucza), lecz przede wszystkim na wsparciu grup żołnierzy i ich rodzin. Ważnym elementem działalności fundacji na rzecz środowiska weteranów jest organizacja różnego typu warsztatów terapeutycznych.
 
                                           Więcej:  http://www.niktniezostaje.net.pl
 
 
     

Fundacja MG13 - Marcin Gortat otworzył swoją fundację w październiku 2009. Jego celem była i jest pomoc innym młodym ludziom w realizacji własnych marzeń sportowych. W Polsce utalentowani sportowcy często stają przed problemem braku środków na rozwój własnego talentu i pasji. Oprócz funduszy brak jest również profesjonalnej opieki trenerskiej i szkoleniowej. Fundacja Marcina Gortata będzie starała się odnaleźć tych młodych i obiecujących zawodników, wesprzeć ich poprzez system stypendialny oraz dzięki współpracy z czołówką kadry szkoleniowej w Europie i USA zaoferować profesjonalne treningi rozwojowe. Fundacja Marcina Gortata MG13 od wielu lat wspiera rodziny poległych żołnierzy poza granicami kraju oraz weteranów poszkodowanych i ich rodzin poprzez organizację licznych imprez m.in. co roku zapraszają rodzinę poległego żołnierza na mecz w USA, organizują wyjazdy dla dzieci weteranów oraz rodzin żołnierzy poległych w misjach poza granicami kraju.


                                                    Więcej: http://www.mg13.com.pl
 
 
    
Fundacja Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „SZTURMAN" to organizm, którego celem nadrzędnym jest niesienie pomocy socjalnej i prawnej żołnierzom oraz funkcjonariuszom uczestniczącym w misjach poza granicami kraju, ale też tym, którzy służą Ojczyźnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja rozpościera swoje opiekuńcze skrzydła nad każdym, kto znajduje się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, ale też nad każdym, kto w służbie dla kraju poniósł uszczerbek na zdrowiu. Nie zapominamy o bliskich osób poszkodowanych, pamiętamy o rodzinach, które złożyły Polsce największa ofiarę z życia syna, męża, ojca, czy brata...Pomoc mierzona jest setkami akcji charytatywnych, wielkim zaangażowaniem, dbałością i troską o dobro podopiecznych Fundacji.
Szturman bogaty wiedzą i doświadczeniem tych, którzy zasilają szeregi Fundacji prowadzi szeroko zakrojone działania na rzecz obronności państwa, kultywuje tradycje narodowe, promuje patriotyzm, rozwija poczucie świadomości obywatelskiej, kulturowej i przynależności do Ojczyzny. Ważne dla nas jest propagowanie wiedzy na rzecz ochrony ludności w sytuacjach zagrożenia i uświadamianie ludziom, jak ważną rzeczą są umiejętności ratowania ludzkiego życia, podstawowa wiedza medyczna, która pozwala udzielić niezbędnej pomocy zanim nadejdzie profesjonalny ratunek. Mocno angażujemy się w szkolenia rezerwistów, ale też jesteśmy obecni w ponad 12 mundurowych szkołach. Stawiamy na młodzież, na patriotycznego ducha, którego da się kształtować, pokazując mu drogę wyrzeczeń i służby dla Rzeczypospolitej. W porozumieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej wykorzystujemy potencjał i doświadczenie żołnierzy jednostek specjalnych: JWK, AGAT, GROM, 6BPD do profesjonalnych szkoleń grup proobronnych, strzeleckich, studenckich, stowarzyszeń...
Szturman jest bezpiecznym domem, w którym każdy znajdzie coś dla siebie: pomoc, wsparcie materialne, prawne i psychologiczne, ale też sposób na realizowanie swoich pasji militarnych i sportowych. Jesteśmy tu dla Was, nie jesteśmy tylko symbolem...Jesteśmy aktywnym wsparciem dla każdego, kto nas potrzebuje.
 
                                                   Źródło / Więcej: www.fundacjaszturman.pl
 
     
Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM  z dumą wspiera polskich weteranów w trudnych sytuacjach życiowych, ze szczególną troską dbając o sieroty i wdowy weteranów różnych formacji. Statutowym celem Fundacji jest wsparcie materialne i organizowanie opieki zdrowotnej oraz działania wspomagające dla funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu w wyniku pełnienia służby w kraju lub za granicą. Z narażeniem życia i zdrowia w Polsce i zagranicą Polscy Żołnierze, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, służb informacyjnych, medycznych, BOR służą nam i Ojczyźnie ramię w ramię z elitarnymi jednostkami z całego świata. Nawet nie wiecie jak ważne jest dla nich nie być zapomnianym, gdy fortele losu powalą ich na kolana. To co nas uszlachetnia i czyni lepszym to pomoc drugiemu w potrzebie, Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM jest dumna z bycia częścią tego uszlachetniania.  BYLI TAM KIEDY ICH POTRZEBOWALIŚMY - BĄDŹMY TERAZ GDZIE NAS POTRZEBUJĄ
 

                                                     Źródło / Więcej: www.fundacja-sprzymierzeni.pl

 


 

 


Stowarzyszenie Weteranów Misji Pokojowej ONZ w Kambodży 1992-1993 skupia Weteranów operacji utrzymywania pokoju ONZ w Kambodży, rodziny zmarłych Weteranów oraz sympatyków stawiających sobie za cel dbanie o pamięć tej operacji oraz o dobre imię Żołnierza Polskiego realizującego zadania związane z utrzymaniem pokoju na świecie.  

 

                                                            Źródło / Więcej: stowarzyszenieuntac@gmail.com

 


 

            

Głównym celem organizacji jest poprawa wizerunku polskich weteranów z misji poza granicami kraju. Fundacja posiada również inne cele, które są blisko związane z ideą wspierania weteranów.                   

 Źródło / Więcej: www.weteran.org

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP