Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie jest jednostką organizacyjną podległą  Ministrowi Obrony Narodowej podporządkowaną Sekretarzowi Stanu w MON p. Wojciech Skurkiewicz za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych MON. Obowiązki Dyrektora Centrum Weterana pełni płk Szczepan Głuszczak.

   Zgodnie z założeniami Centrum Weterana pełni funkcję ośrodka, w którym weterani działań poza granicami państwa oraz rodziny żołnierzy i pracowników wojska poległych podczas tych działań, uzyskują pomoc, radę oraz korzystają z konsultacji, w szczególności prawnych i psychologicznych, w zakresie możliwości rozwiązania nurtujących ich problemów. Centrum aktywnie współpracuje z właściwymi w danej sprawie instytucjami resortowymi i pozaresortowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi. Centrum działa także na rzecz integracji środowiska weteranów wokół wspólnie realizowanych przedsięwzięć i podejmowanych inicjatyw. Sprzyjać temu ma otwarty charakter naszej instytucji.

   Istotną płaszczyzną działania Centrum jest realizacja zadań o charakterze edukacyjno-promocyjnym i popularyzatorskim. Poprzez różne formy działalności chcemy upowszechniać wśród społeczeństwa dorobek i znaczenie udziału żołnierzy Wojska Polskiego w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa. Nasi obywatele powinni mieć świadomość, dlaczego żołnierze pełniący służbę w misjach zasługują na szacunek i wsparcie. Szczególnym adresatem tych oddziaływań będzie młodzież – studenci, uczniowie szkół średnich i gimnazjów.

   Dążymy także do tego, aby Centrum stało się depozytariuszem wiedzy o udziale polskich żołnierzy w działaniach poza granicami państwa. Gromadzimy dokumenty i przedmioty z tym związane. Służy temu m.in. funkcjonująca w Centrum Sala Tradycji Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz biblioteka, której księgozbiór ukierunkowany jest na problematykę misji.

   Naszym zadaniem, traktowanym jako najwyższe moralne zobowiązanie, jest pielęgnowanie pamięci o naszych kolegach, żołnierzach i pracownikach wojska, którzy oddali życie w działaniach poza granicami państwa.

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa będzie pełnić następujące zasadnicze funkcje:

  • informacyjno-konsultacyjną;
  • edukacyjno-promocyjną;
  • pielęgnowania pamięci i tradycji.

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP