Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie jest jednostką organizacyjną nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej podporządkowaną Podsekretarzowi Stanu MON p. Markowi Łapińskiemu za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych MON. Obowiązki Dyrektora Centrum Weterana pełni płk Leszek Stępień.

   Zgodnie z założeniami Centrum Weterana pełni funkcję ośrodka, w którym weterani działań poza granicami państwa oraz rodziny żołnierzy i pracowników wojska poległych podczas tych działań, uzyskują pomoc, radę oraz korzystają z konsultacji, w szczególności prawnych i psychologicznych, w zakresie możliwości rozwiązania nurtujących ich problemów. Centrum aktywnie współpracuje z właściwymi w danej sprawie instytucjami resortowymi i pozaresortowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi. Centrum działa także na rzecz integracji środowiska weteranów wokół wspólnie realizowanych przedsięwzięć i podejmowanych inicjatyw. Sprzyjać temu ma otwarty charakter naszej instytucji.

   Istotną płaszczyzną działania Centrum jest realizacja zadań o charakterze edukacyjno-promocyjnym i popularyzatorskim. Poprzez różne formy działalności chcemy upowszechniać wśród społeczeństwa dorobek i znaczenie udziału żołnierzy Wojska Polskiego w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa. Nasi obywatele powinni mieć świadomość, dlaczego żołnierze pełniący służbę w misjach zasługują na szacunek i wsparcie. Szczególnym adresatem tych oddziaływań będzie młodzież – studenci, uczniowie szkół średnich i gimnazjów.

   Dążymy także do tego, aby Centrum stało się depozytariuszem wiedzy o udziale polskich żołnierzy w działaniach poza granicami państwa. Gromadzimy dokumenty i przedmioty z tym związane. Towarzyszy nam przy tym założenie, aby zbiory zgromadzone w Centrum były dostępne nie tylko dla osób bezpośrednio związanych ze środowiskiem wojskowym, ale również dla środowiska cywilnego. Służy temu m.in. funkcjonująca w Centrum Sala Tradycji Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz biblioteka, której księgozbiór ukierunkowany jest na problematykę misji.

   Naszym zadaniem, traktowanym jako najwyższe moralne zobowiązanie, jest pielęgnowanie pamięci o naszych kolegach, żołnierzach i pracownikach wojska, którzy oddali życie w służbie pokoju i stabilizacji.

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa będzie pełnić następujące zasadnicze funkcje:

  • informacyjno-konsultacyjną;
  • edukacyjno-promocyjną;
  • pielęgnowania pamięci i tradycji.

 

 

    
pdf

Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842075
centrumweterana@ron.mil.pl